Opleiding & Advies voor Mode en Confectie | 02 481 53 50
Nederlands op de werkvloer (NODW)


  Voor uw werknemers die het Nederlands onvoldoende beheersen, betekenen veiligheid, communicatie met klanten of leveranciers al vlug onoverkomelijke obstakels.
  Een cursus Nederlands kan dan nuttig zijn. Uw werknemers kunnen zo zelfstandiger functioneren en informatie verwerken.
  Op termijn betekent dit voor uw bedrijf een grotere efficiëntie en minder verloop.

  IVOC financiert 6 uur opleiding.

  Ons aanbod
  • Opleiding OP de werkvloer (dus minder tijdverlies)
  • Inhoud afhankelijk van de voorkennis van de werknemer
  • Inhoud afgestemd op de behoeften in het bedrijf
  • Zeer praktische en taakgerichte opleiding, ter bevordering van de communicatie tussen uw werknemers
  • Professionele lesgevers, gespecialiseerd in Nederlands op de werkvloer
  • Waar nodig betrekt de lesgever de Nederlandstalige collega’s

  Mogelijke formules
  · Opleiding voor één enkele werknemer
  · Opleiding voor meerdere werknemers die individueel de opleiding volgen
  · Opleiding voor meerdere werknemers die samen de opleiding volgen

PROGRAMMA
  Instapprogramma (gratis voor confectiebedrijven)
  • Stap 1. IVOC bepaalt samen met u en de lesgever de beste aanpak (aantal cursisten, formule, data,…)
   Voorbereiding: de lesgever bereidt de lessen voor op basis van informatie uit uw bedrijf (ongeveer 2 uur)
  • Stap 2. Start van de lessen
    • Les 1: minimum 1,5 uur
    • Les 2: maximum 1 week na les 1
    • ...
  • Stap 3. IVOC evalueert samen met u de vorderingen en bekijkt de mogelijkheden voor een eventueel vervolg van de cursus
SESSIES

No documents found

Latere sessies

KOSTPRIJS
Gratis voor werknemers in de kleding- en confectiesector (PC 109 en 215). De opleiding wordt gefinancierd door sectorale middelen.

Voorwaarden voor alle andere deelnemers

OPLEIDER
de keuze van de opleider is afhankelijk van de aanpak, de doelgroep en de inhoud van de opleiding

MEER INFORMATIE?
Mevrouw Katrien Janssens
02 481 53 50
k.janssens@ivoc.be

Deel!