Opleiding & Advies voor Mode en Confectie | 02 481 53 50
Frans voor beginners


In deze opleiding word je met een beperkte kennis van het Frans communicatievaardiger gemaakt.
Introductie
Voor de start van de opleiding wordt u uitgenodigd om een elektronische taaltest af te leggen, zodat wij u in de juiste groep kunnen plaatsen.

Voorkennis doelgroep
"Valse beginner"; een aantal lexicale en grammaticale items komen niet aan bod zoals de bepaalde en onbepaalde lidwoorden, het persoonlijk voornaamwoord, basiswoordenschat van de meest algemene aard…

Doelstelling
De deelnemer wordt met een beperkte kennis van de doeltaal communicatievaardiger gemaakt. Enerzijds betekent dit dat nieuwe informatie aangebracht wordt en anderzijds de strategieŽn worden aangeleerd om een beperkte basis optimaal te gebruiken.

Ben ik een valse beginner ?†
"Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken."
"Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi."
"Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven."
"Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen."
"Ik kan een korte, eenvoudige postkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotel- inschrijvingsformulier."

Wat is je taalniveau?
zoek het†
hier†op.


PROGRAMMA
Deze taalopleiding is een groepsopleiding van 5 dagen die wordt aangevuld met online leren en een natraject op maat van de deelnemer.

Tot de leerstof behoren taaldaden die typisch zijn voor een professionele context, zoals het spreken over cijfers, zichzelf of een collega voorstellen en een afspraak maken. De sleutelzinnen worden aangereikt, waarop ze mondeling worden ingestudeerd en toegepast op de bedrijfscontext en de jobspecifieke behoeftes. Met specifieke doelstellingen die tijdens de voorafgaande screening werden vastgelegd, wordt tevens rekening gehouden.

Grammaticale onderwerpen komen ook uitgebreid aan bod en worden grondig ingeoefend aan de hand van communicatieve opdrachten. Volgende zaken kunnen in het programma opgenomen worden:
 • Introductieformules en zich voorstellen.
 • De vraag en de ontkenning.
 • Het substantief - het geslacht van de woorden.
 • Het uur - de dagen van de week - de maanden van het jaar.
 • Het presens: regelmatige en onregelmatige werkwoorden.
 • Kantoorwoordenschat.
 • Op restaurant.
 • De getallen.
 • Verbuiging van het adjectief.
 • Een persoon / plaats beschrijven.
 • Een voorkeur uitdrukken.
 • De vergelijking.
 • In de winkel.
 • De voornaamwoorden.
 • Een voorstel doen.
 • Verrassing, twijfel en vreugde leren uitdrukken.
 • De toekomstige tijd.
 • Aan de telefoon.
 • Op reis.
 • De verschillende verleden tijden.
 • De voorwaardelijke wijze.
 • CommerciŽle briefwisseling.

De inhoud van de opleiding zal aangepast worden aan de behoefte van de deelnemers. Het lezen van teksten, persartikels zijn voorzien in het programma
SESSIES

No documents found

Latere sessies

KOSTPRIJS
Gratis voor werknemers in de kleding- en confectiesector (PC 109 en 215). De opleiding wordt gefinancierd door sectorale middelen.

Voorwaarden voor alle andere deelnemers

OPLEIDER
De heer Frederic Valentin
BLCC

MEER INFORMATIE?
Mevrouw Katrien Janssens
02 481 53 50
k.janssens@ivoc.be

Deel!