Hou me op de hoogte
Basiskennis vezels, stoffen en veredeling - Wegwijs in textiel

IVOC-opleiding Basiskennis vezels, stoffen en veredeling - Wegwijs in textiel
TEXTIELGRONDSTOFFEN

 
Voornaam
Naam
e-mail
Tel / GSM
Bedrijf / School
 
De door u ingevulde gegevens worden opgenomen in een bestand dat beheerd wordt door IVOC. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden anoniem, statistisch verwerkt. De resultaten daarvan dienen in eerste instantie om de IVOC-dienstverlening verder te verbeteren en om bevoegde overheidsinstanties te kunnen informeren over de IVOC-werking.
U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt hiervan altijd verbetering aanvragen (Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).