< Terug

Voor meerdere rapporteringen (sectorconvenant, ESF, ...) dienen wij te beschikken over een reeks cursistengegevens.
Daarom vragen wij u om onderstaande gegevens volledig in te vullen. De gegevens die u ons meedeelt zullen op vertrouwelijke wijze behandeld worden.


UW SELECTIE: Het innovatielab Editie Nog te bepalen - 18/01/2022


Voornaam
Naam
E-mail adres
Geboortedatum
 
Geslacht
 
Statuut

 
Nationaliteit
Hoogste diploma
(Toekomstige) functie
 
 
Ervaring/voorkennis mbt cursusonderwerp
 
Wat verwacht u van deze opleiding? Wat wil u met deze opleiding bereiken?
 
Onderneming
Telefoon
Straat en nummer
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Functie
 
Paritair Comite
Indien ander:
Facturatiegegevens(indien verschillend)
Onderneming
Straat en nummer
Postcode
Plaats
E-mail adres boekhouding
BTW of Ondernemingsnummer
 
Aantal werknemers

 


Nadat u op bovenstaande knop heeft gedrukt dient u een nieuwe pagina met een bevestiging van uw inschrijving te krijgen.
Neem contact op met Cobot mocht u dit niet het geval zijn.
 

De onderneming waarborgt aan de cursist(en) tijdens de opleidingsduur het behoud van de wetten i.v.m de sociale zekerheid voor werknemers, evenals van de verzekering inz. arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de arbeidsbescherming en de betaling van het/de normale loon/wedde.

Hierbij geef ik het recht aan Cobot om deze gegevens te gebruiken om haar administratieve verplichtingen na te komen. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8 december 1992, heb ik recht van inzage en van verbetering van mijn gegevens.