< Terug

Voor meerdere rapporteringen (sectorconvenant, ESF, ...) dienen wij te beschikken over een reeks cursistengegevens.
Daarom vragen wij u om onderstaande gegevens volledig in te vullen. De gegevens die u ons meedeelt zullen op vertrouwelijke wijze behandeld worden.


Hou me op de hoogte over: Leer actief luisteren en herformuleren


Voornaam
Naam
E-mail adres
Nadat u op bovenstaande knop heeft gedrukt dient u een nieuwe pagina met een bevestiging te krijgen.
Neem contact op met Cobot mocht u dit niet het geval zijn.
 
Hierbij geef ik het recht aan Cobot om deze gegevens te gebruiken om haar administratieve verplichtingen na te komen. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8 december 1992, heb ik recht van inzage en van verbetering van mijn gegevens.