Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

Een grondige en actuele kennis van de douaneprocedures en documenten is een belangrijke factor voor succesvol exporteren. Onze ‘basisopleiding douane’ geeft je de kans deze materie te doorgronden of op te frissen.

Na het volgen van deze opleiding kan je;
  • hogere klantentevredenheid bereiken door naleven van levertermijnen
  • meer toegevoegde waarde bieden aan jouw klanten door met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom;
  • een sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,...) innemen;
  • met meer kennis van zaken spreken over internationale wetgevingen en reglementeringen;
  • overzicht houden in complexe informatie.
  De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 1/5/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.

  Deze opleiding houdt rekening met alle wijzigingen en toepassingen in de praktijk.

  Deze opleiding is erkend door de Belgische AADA en onderdeel van de procedure om het AEO-certificaat te behalen of behouden.
  Er wordt volledig voldaan aan de voorwaarden en modaliteiten van het ministerieel besluit van 21 januari 2021
  .


DOELGROEP

Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van de goederenstroom.

PROGRAMMA

De douane en haar opdrachten
 • De Wereld Douane Organisatie (WDO)
 • De Europese instellingen
 • Situering binnen de FOD FinanciŽn
 • De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
 • De opdrachten van de AADA

Douanejargon
 • Het fiscaal versus niet fiscaal gebied
 • De wetgeving van de Europese Unie
  o Communautair douanewetboek en toepassingswetboek
  o Unie en niet-Unie goederen
  o Binnenbrengen en invoer
  o Verzending en uitvoer
  o Douanevervoer: intern, extern en TIR

De marktdeelnemers
 • De douane vertegenwoordiger
 • Authorised Economic Operator (AEO)
 • Derden
 • EORI: geregistreerde marktdeelnemer

Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen
 • Import control system
 • Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de Uni
 • Tijdelijke opslag
 • In het vrije verkeer brengen – leveringen binnen de unie - in verbruik stellen
 • Douanevervoer
 • Douane-entrepot
 • Tijdelijke invoer
 • Actieve veredeling – vernietiging onder douanetoezicht
 • Passieve verdeling
 • Export control system

Het Enig Document
 • Toelichtingen en basisvakken
 • Bijlagen en bijvoegsels

De douaneaangifte
 • Standaard procedure - vereenvoudigde procedure
 • Basisdata herkennen

Oorsprong
 • Niet preferentiŽle oorsprong
  o Gebruik
  o Oorsprongsregels
  o Wettelijk kader
 • PreferentiŽle oorsprong
  o Gebruik
  o Wettelijk kader
  o Gemeenschappelijke bepalingen
  o Cumulatie EUR-MED

Douanetarief
 • Douanetarief en de indeling van goederen: Tarweb
  o Regels Praktische voorbeelden
  o Bindend tariefinlichting
  o Tariefcontingenten en schorsingen
 • De douanewaarde + maatstaf van heffing BTW
 • Voorbeeld

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW
 • Soorten rechten
 • Voorbeelden

Accijnzen
 • Accijnsgoederen en accijnsproducten
  Procedure voor overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing (EMCS) en buiten de schorsing (VGD)
 • Uitvoer en invoer

Oefeningen
 • Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA

 

PRAKTISCH

BegeleidingDororthy Cardoen - BCCL


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09/222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 900 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen