Sluiten

TWEE DAGEN OPLEIDING

De Europese Unie heeft de IAS (‘International Accounting Standards’) als standaard aangeduid voor de financiŽle rapportering in Europa. Beursgenoteerde bedrijven passen de IAS/IFRS-normen verplicht toe, maar meer en meer Belgische bedrijven bewegen zich op internationale markten of hebben wereldwijd vestigingen of hebben de intentie tot een beursintroductie. Deze bedrijven hebben baat bij een internationaal boekhoudkundig referentiekader.
Tijdens deze basisopleiding verneem je alles over de IAS/IFRS-normen.
Na het volgen van deze opleiding:
  • krijg je een duidelijk inzicht in de internationale boekhoudnormen (IAS/IFRS-normen)
  • weet je op welke wijze je jouw financiŽle bedrijfsrapportering dient aan te passen conform de internationale regels.
  Deze opleiding is erkend in het kader van BIBF: erkenningsnummers 96679 en 96680.

DOELGROEP

Bedienden boekhouding en/of fiscaliteit.
Voor het volgen van deze opleiding is een basiskennis boekhouding en jaarrekening nodig.

PROGRAMMA

De Internationale boekhoudnormen
  • Wat zijn de belangrijkste evoluties inzake internationale rapportering?
  • Historiek, structuur en belang van de IAS-regels
  • Europese richtlijnen terzake
  • Laat de Belgische wet het gebruik van IAS-normen toe?

  Voorstelling van de jaarrekening
  • Raamwerk
  • IAS 1 Presentatie van de jaarrekening
  • IAS 8 Grondslag voor financiŽle verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten
  • IAS 7 Kasstroomoverzicht
  • AS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen

  Waardering van activa en passiva
  • IAS 2 Voorraden
  • IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht van derden
  • IAS 16 MateriŽle vaste activa
  • IAS 17 Lease overeenkomsten
  • IAS 23 Financieringskosten
  • IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa
  • IAS 38 ImmateriŽle activa
  • IAS 40 Vastgoedbeleggingen
  • AS 19 Personeelsbeloningen
  • IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en onvoorwaardelijke activa

 

PRAKTISCH

BegeleidingSiebrecht Plateau - Syntra West


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 650 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen
HOU ME OP DE HOOGTE