Sluiten

EEN DAG OPLEIDING

De voortdurende globalisering van de markt heeft ertoe geleid dat er steeds meer internationale transacties (verkoop van goederen, levering van diensten, financiŽle transacties, immateriŽle activa, enz.) plaatsvinden tussen ondernemingen die behoren tot dezelfde internationale groep. Daarbij is het van groot belang om de transactieprijzen (transfer prices of verrekenprijzen) tussen de verbonden ondernemingen op een consistente wijze vast te leggen volgens marktconforme voorwaarden. Multinationale groepen dienen hierbij het zogenaamde arm’s length-principe te respecteren. Het aantal controles hierop worden wereldwijd door de belastingadministraties opgevoerd. Ook de Belgische belastingadministratie laat zich hierbij niet onbetuigd. Niet alleen de Controlecel Verrekenprijzen, maar ook de Bijzondere Belastinginspectie, is bijzonder actief. Ook vormt transfer pricing ťťn van de meest populaire onderwerpen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (de zogenaamde Rulingcommissie).
Deze opleiding werd erkend bij het IAB en BIBF voor 6 punten. Erkenningsnummer BIBF: 97579
Erkenningsnummer IAB: B0523/2017-2

DOELGROEP

Medewerkers uit financiŽle diensten van bedrijven met Europese filialen.

PROGRAMMA

1. Overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen in de OESO, Europa en BelgiŽ

Recente ontwikkelingen op het vlak van verrekenprijzen hebben ertoe geleid dat belastingadministraties altijd meer tijd en middelen besteden aan onderzoek naar het marktconforme karakter van verrekenprijzen (‘transfer pricing’). Hierdoor lopen ondernemingen een verhoogd risico om aan een dergelijke controle onderworpen te worden. Zo worden ze het slachtoffer van transfer pricing aanpassingen, met dubbele belasting tot gevolg. Hierbij veronderstellen de belastingadministraties te vaak dat ondernemingen verrekenprijzen gebruiken om de fiscale druk van de groep te beperken. U krijgt een overzicht van de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen binnen de OESO (Base Erosion and Profit Shifting, Country-by-Country Reporting, Transfer Pricing Documentation, belang van de functionele analyse, DEMPE, al dan niet Hard to Value Intangibles, Business Restructurings, enz) en in Europa en BelgiŽ in het bijzonder.

Aan de hand van praktijkervaring wordt stilgestaan bij het optreden van de Controlecel Verrekenprijzen in BelgiŽ. Daarnaast zullen de werkzaamheden van het EU Joint Transfer Pricing Forum, de deskundigengroep over transfer pricing van de Europese Commissie, worden toegelicht.

2. Hoe uw transfer pricing documentatie aanleggen

De recente ontwikkelingen in BelgiŽ en Europa zorgen ervoor dat de ‘compliancekosten’, het gevoel van rechtsonzekerheid en de kans op dubbele belasting voor de ondernemingen verhogen. Verrekenprijzen is echter geen exacte wetenschap en een ‘juiste prijs’ bestaat zelden. Het beschikken over grondige documentatie ter onderbouwing van de toegepaste verrekenprijzen is echter een must.

Aan de hand van internationale richtlijnen terzake, de Belgische wetgeving en de Belgische administratieve circulaires over verrekenprijzen en ruime praktijkervaring wordt dieper ingegaan op het aanleggen van transfer pricing documentatie en het vervullen van de jaarlijkse transfer pricing aangifteverplichtingen.

3. Alternatieven ter vermijding economische dubbele belasting

Tot slot worden de mogelijkheden en ervaringen bij het afsluiten van voorafgaande akkoorden (Advance Pricing Agreements/transfer pricing rulings) ter vermijding van economische dubbele belasting toegelicht. Ook alternatieven om economische dubbele belasting op te lossen die ontstaat ten gevolge van transfer pricing aanpassingen, worden besproken.


 

PRAKTISCH

BegeleidingDirk Van Stappen - KPMG Tax Advisers


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 400 per deelnemer
KMO portefeuille
HOU ME OP DE HOOGTE