Sluiten

TWEE EN EEN HALVE DAG OPLEIDING

De ISO-norm 14001vraagt regelmatige interne audits door eigen medewerkers. Auditen is een vaardigheid en een methodiek op zich die best uniform wordt aangeleerd en aangepakt.

  In deze opleiding krijg je richtlijnen voor het opzetten van een intern auditsysteem zoals voorgeschreven in de ISO 14001-norm en word je opgeleid tot interne auditor. Kern van de opleiding is het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van interne audits met aandacht voor auditvaardigheden en basiskennis van de principes en de norm.

DOELGROEP

Werknemers die rechtstreeks of onrechtstreeks meewerken aan het invoeren en/of onderhouden van een milieuzorgsysteem in hun werkomgeving.

PROGRAMMA

Introductie:
 • Waarom is milieuzorg belangrijk ? De milieuproblematiek en het belang van milieuzorg.
 • Wat zijn de basisprincipes van milieu ?
 • Hoe realiseer ik "continue verbetering" - de methodiek van managementsystemen.
 • Waarvoor staat ISO ?
 • Wat brengt de nieuwe ISO 14001:2015-norm met zich mee ?
 • De nieuwe High Level Structure (HLS).
 • De krijtlijnen van de Vlaamse milieuwetgeving en praktijkgerichte aandachtspunten inzake wettelijke conformiteit.

Voorbereiding en uitvoering van audits:
 • Hoe organiseer ik het proces van de interne audit ?
 • Waarmee moet ik rekening houden bij het opstellen van een auditkalender ?
 • Over welke eigenschappen, vaardigheden en technieken moet ik als auditor beschikken ?
 • Hoe bereid ik een audit voor ?
 • Uitvoeren van audits: waar voer ik een audit het best uit ? Hoe stel ik doelgerichte vragen ? Op welke zaken dien ik te letten ? Wat moet ik doen bij problemen ? Wat betekent "Added value auditing" ?
 • Wat moet ik in een auditrapport vermelden ?
 • Wie moet de problemen oplossen ?
 • Hoe doeltreffend zijn de interne audits ?

Inoefenen auditvaardigheden:
 • Inoefenen van audittechnieken via case study.
 • Toelichting van de norm ISO 14001/2004 versus ISO 14001:2015 i.f.v. de case study (cfr. transitie van 2004 naar 2015 versie).

 

PRAKTISCH

BegeleidingElisa Taelman - Lumeron


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 750 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen