Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

Hoe groot is de werkelijke kostprijs van uw (half-)afgewerkte product(en)? Welke verschillende componenten maken hiervan deel uit en in welke verhouding? Twee essentiŽle vragen die niet uitsluitend de financiŽle dienst beroeren. De kostprijs is de ultieme basis voor een betere bedrijfsvoering en winstgevend zaken doen. Een grondiger inzicht verwerven in kostprijsberekening en -analyse is dus zonder meer een belangrijke kennisinvestering. Na twee dagen opleiding bent u al een flink stuk op weg.

DOELGROEP

Lijn- en dienstverantwoordelijken, bedienden administratie en verkoop, …. zonder economische vooropleiding. Om optimaal nut te halen uit deze opleiding is het aangewezen noties te hebben van hoe een resultatenrekening van een bedrijf eruit ziet. Deze kunnen verworven worden via de opleiding 'Lezen en interpreteren van de jaarrekening'.

PROGRAMMA

  • Het begrippenkader van kosten en kostprijssystemen:
   • vaste en variabele kosten
   • directe en indirecte kosten
   • kostenplaatsen en kostensoorten
   • kostengedragingen (gemiddeld, marginaal, progressief, degressief,….)
  • Full costing:
   • principes en methodes
   • toeslagmethode
   • toepassingen.
  • Direct costing:
   • contributie-analyse
   • break-even analyse
   • toepassingen.
  • Standaardkostprijscalculatie:
   • principes
   • toepassing.
  • Activity Based Costing: de voornaamste principes.
  • Target Costing & Value engineering:
   • principes
   • implementatie.
  • Key topics, zoals :
   • formulieren/documenten (electronic)
   • parameters ter opvolging (Kritische Performantie Indicatoren (CPI’s))
   • opbouw kostprijscalculatie : methodiek
   • divisionele benadering (analytisch / multiproduct company)
   • simulaties
  • Eindcase: van V&W-rekening naar kostprijscalculatiesysteem.

 

PRAKTISCH

BegeleidingJan De Klerck - Actafin bvba


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

UW VOORDELEN

De sterke focus op inzicht, belang en toelichting bij de verschillende kostprijselementen en hun onderlinge relatie, gedragspatroon en evolutie (in de tijd, veranderd volume,…) opent nieuwe inzichten
  • Via case studies verwerft u een praktisch inzicht in de samenstelling van de kostprijs van een (half-)afgewerkt product of dienst en de wisselwerking naar zaken als assortimentsbeheer, machine-R&D, divisionele rapportering, invloed HRM, magazijn-organisatie, wisselkoersen, grondstofcontracten, commissiesystemen,,…
  • U maakt kennis met de gangbare kostprijscalculatiesystemen.
  • U kan met deze parate kennis een concurrentiŽle verkoopprijs bepalen en aan doelgerichte kostenbeheersing doen.

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 400 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen