Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

Door het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk zijn vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisie te volgen. De inhoud van deze supervisie is door de wetgever vastgelegd en moet bestaan uit uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen en dit onder de begeleiding van een facilitator.

Dit doen we dan ook in onze opvolgdag voor vertrouwenspersonen maar wij vullen dit nog aan met praktische tips over het uitwerken van een beleid rond traumatische ervaringen op het werk.


DOELGROEP

Vertrouwenspersonen.

PROGRAMMA

Stilstaan bij ervaringen, bedenkingen en moeilijkheden in het kader van afgewerkte en lopende dossiers van de vertrouwenspersonen.

Om dit optimaal voor te bereiden en maximaal in te spelen op de ervaringen van de gebruikers kunnen deelnemers vragen of moeilijkheden die zij in de eigen praktijk ervaren aanleveren bij de lesgever. Dat kan tot midden oktober bij peter.vanslembrouck@mediwet.be.

Hoe inplannen en uitwerken van een beleid rond traumatische ervaringen op het werk:

  • Opstellen van een plan van aanpak bij ernstige ongevallen, zelfdoding of extreem geweld op of rond de werkplek.

 

PRAKTISCH

BegeleidingPeter Van Slembrouck - NXT-PRO


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

€ 100 per deelnemer
Gratis voor werkzoekenden
KMO portefeuille