Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

In onze opleiding ‘ABC van BTW’ ligt de klemtoon op het ‘onder de knie’ krijgen van de basisbeginselen van BTW aan de hand van een zeer praktijkgerichte systematiek.

Tijdens de opleiding krijgen vragen zoals ‘wie is belastingplichtige’, wat zijn de belastbare handelingen’, waar vinden de transacties plaats’, is er een vrijstelling van toepassing’, en ‘wie moet de BTW voldoen aan de Schatkist’ een duidelijk antwoord.


DOELGROEP

Financieel verantwoordelijken en bedienden uit de boekhouding.

PROGRAMMA

 • Inleiding
 • Belastingplichtige
 • Belastbare handelingen
  o Levering van goederen
  o Levering van diensten
  o Invoer van goederen
  o Intracommunautaire verwerving
 • Plaatsbepalingsregels
 • Vrijstellingen
  o Vrijstellingen met recht op aftrek
  o Vrijstellingen zonder recht op aftrek
 • Voldoening van BTW
 • Tijdstip en opeisbaarheid
 • Maatstaf van heffing
 • BTW-Tarieven
 • Recht op aftrek
  o Algemene aftrekbeperkingen
  o Recht op aftrek bij gemengd gebruik
 • Herziening van BTW
 • Teruggaaf van BTW
 • Formele verplichtingen
 • Oefeningen

 

PRAKTISCH

BegeleidingPeter Van den Heuvel - AZ Projects & Consulting BV


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 500 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen