Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

Een vertrouwenspersoon dient te beschikken over een breed scala juridische, psychologische en organisatorische kennis en communicatieve vaardigheden om werknemers met een klacht in het kader van de wetgeving geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, correct op te vangen en deze klachten zoveel mogelijk intern af te handelen. In deze opleiding worden startende vertrouwenspersonen voorbereid op hun veelomvattende taak en dit via een afwisselende mix van kennis-, attitude- en vaardighedenvorming. Omdat communicatie cruciaal is voor een vertrouwenspersoon wordt voldoende geoefend, zodat je gesterkt de gesprekken kan aangaan.

Sedert 1 september 2014 zijn vertrouwenspersonen verplicht om een opleiding te volgen die voldoet aan een aantal wettelijke verplichtingen. Onze opleiding vertrouwenspersoon voldoet aan deze wettelijke verplichtingen.


DOELGROEP

Medewerkers die binnen hun bedrijf de rol van vertrouwenspersoon opnemen.

PROGRAMMA

Wettelijk kader
 • Rol van de vertrouwenspersoon
 • Eigenschappen en taken van de vertrouwenspersoon
 • Oefenen van opvanggesprekken : actief luisteren, …
 • Ongewenste omgangsvormen op het werk
 • Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
 • Gevolgen van ongewenst gedrag
 • Omgaan met emoties, begeleiding van het slachtoffer
 • Oefenen op communicatieve vaardigheden t.o.v. de diverse betrokkenen
 • Psychologische risico’s voor vertrouwenspersonen
 • Formele oplossingsstrategieŽn
 • Formele klachtenprocedures en juridische aspecten
 • Risicoanalyse
 • Bespreking van cases

 

PRAKTISCH

BegeleidingPeter Van Slembrouck - NXT-PRO


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

€ 600 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen