Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

De hoofddoelstelling van deze cursus is de opfrissing van boekhoudkundige inputverrichtingen met zelfstandige “codering” van de verrichtingen.

    Een nevendoelstelling is het aanreiken van kennis en vaardigheden die nodig zijn om te assisteren bij of het zelfstandig uitvoeren van een tussentijdse- of einde-boekjaar-afsluiting.
    Op een praktische wijze worden alle verrichtingen stelselmatig overlopen zodat je opnieuw helemaal bij bent.

DOELGROEP

Boekhoudingsmedewerkers die hun kennis willen opfrissen.
  • Boekhoudingsmedewerkers die volledig of gedeeltelijk instaan voor de boekhoud-input-verrichtingen en hun kennis naar een hoger niveau willen tillen.
  • Boekhoudingsmedewerkers die naast de inputwerkzaamheden willen doorgroeien naar assistentie bij tussentijdse of eindeboekjaar werkzaamheden of naar hulpboekhouder.
Voor deze opleiding is een voorkennis boekhouden of een basiskennis inputwerkzaamheden vereist.

PROGRAMMA

Overlopen van ALLE grootboekrekeningen van het wettelijk vastgelegde M.A.R. (Minimum Algemeen Rekeningstelsel):
  • een definitie van de grootboekrekening;
  • visualisering met “T”balans, van welke grootboekrekening(en) een TEGEN-rekening kan zijn, in het debet en in het credit (kern van dubbel boekhouden);
  • voor de belangrijkste: een voorbeeld van de (historiek) van de verschillende boekingen (post ŗ tegenpost).

DETAIL-inzicht: Het wettelijk M.A.R. (KB van 12/09/1983) en een algemeen rekeningstelsel voor dagelijks gebruik (vooral voor de kosten (6 KL) en opbrengsten (7 KL), die maar minimaal voorzien zijn in het wettelijk M.A.R.), zijn onze constante “financiŽle GPS”.

Bijbrengen van de formele definitie van kernbegrippen in het kader van het gebruik van grootboekrekeningen (bv. een “deelneming”, een “provisie”, de “aanschaffingswaarde”, een “waardevermindering”, een “waar en getrouw beeld”, ….) via “highlighting” in de wettekst, met het oog op overdracht van een praktische kennis van deze begrippen.

SYNTHESE-overzicht : de jaarrekening, de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en de toelichting bij de jaarrekening, omkaderen de opgedane kennis.

 

PRAKTISCH

BegeleidingJan De Klerck - Actafin bvba


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 400 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen