Sluiten

HOE COMPETENTE KANDIDATEN MET EEN GROEIMINDSET SELECTEREN IN EEN KRAPPE EN DIVERSE ARBEIDSMARKT ?

Een competentiegericht jobinterview met gedragsgerichte vragen heeft een hogere voorspellende waarde dan een ongestructureerd gesprek. Het basisidee van competentiegericht interviewen en selecteren is dat gedrag uit het verleden de beste voorspeller is van gedrag in de toekomst. Belangrijk, want in deze krappe arbeidsmarkt moeten bedrijven meer en meer beroep doen op diverse profielen, die nog niet helemaal voldoen aan de functievereisten. Leerpotentieel en een groeimindset zijn dan ook belangrijke competenties.
Hoe kan je in deze diverse arbeidsmarkt zo’n kandidaten vinden?
Tijdens dit webinar maak je alvast kennis met een krachtige techniek voor gedragsgerichte job interviews en, vooral, hoe je deze kan inzetten voor het vinden van competente kandidaten met een groeimindset.
Daarbovenop gaan we beknopt in op de uitdaging om je gedragsgerichte interviews aan te vullen met eenvoudige assessments, die je zelf kan organiseren binnen jouw organisatie!

DOELGROEP

Hiring managers en HR professionals die hun interview- en selectietechnieken willen bijschaven.

PROGRAMMA

Wat mag je verwachten :
- Hoe gedragsgerichte vragen stellen, volgens de STAR interview techniek
- Hoe vragen naar voorbeeldsituaties, succesverhalen en leerpunten
- Hoe streven we naar objectiviteit in plaats van subjectiviteit bij onze beoordeling
- De impact van mindset op gedrag
- De kenmerken van een kandidaat met een groeimindset
- Hoe de mindset van jouw kandidaat bevragen
- Hoe eenvoudige assessments organiseren binnen jouw organisatie en hoe hiermee toekomstig gedrag voorspellen.

 

PRAKTISCH

BegeleidingInge Godts -


Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 75 per deelnemer
KMO portefeuille