Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

De BTW-administratie maakt en hermaakt nieuwe regels, de wetgeving wijzigt voortdurend, de business en de systemen blijven niet stilstaan, … Ongetwijfeld herken je deze uitdagingen en moeilijkheden, maar je staat er wel midden in.

  Deze opleiding is een must als je mee wil zijn met de laatste wijzigingen binnen de BTW-wetgeving en de daarmee samenhangende gevolgen.

  Na deze opleiding ben je mee met:

  • de belangrijkste veranderingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan in verband met BTW wetgeving;
  • de praktische implicaties van deze wijzigingen;
  • de actuele, complexe BTW-wereld.

DOELGROEP

Alle bedienden (in)direct betrokken bij de BTW-administratie, die hun punctuele kennis op dit terrein willen actualiseren en bijschaven.

PROGRAMMA

 • Inleiding (basisprincipes van BTW)
 • Opeisbaarheid van BTW
 • Onroerend goed
 • Facturatie en formaliteiten
 • Recht of aftrek
 • Arresten Hof van Justitie
 • Varia

 •  

  PRAKTISCH

  BegeleidingPeter Van den Heuvel - AZ Projects & Consulting BV


  Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

  Cursusverantwoordelijke
  Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

  Gratis voor textielwerknemers
  PC120 en 214
  Andere deelnemers
  € 250 per deelnemer
  KMO portefeuille
  Lunch inbegrepen