Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

“Een schat aan informatie" Zo kan je de inhoud van de jaarrekening van een bedrijf best omschrijven. Het komt erop aan ze te ontdekken en juist te gebruiken. Een correct begrip van de jaarrekening van jouw eigen onderneming bv. helpt je om beslissingen te formuleren, te verantwoorden of te sturen. De jaarrekening van jouw concurrenten, klanten en leveranciers legt hun sterkten en zwakten bloot, nuttig voor commerciŽle of strategische doeleinden. Na twee dagen opleiding ben je zo ver.

  Tijdens deze opleiding:
  • verwerf je een praktisch inzicht in de opbouw en de samenstelling van de balans en de resultatenrekening van een onderneming;
  • overstijg je de theoretische “boekhouderslogica” en analyseer en evalueer je vanuit een bedrijfseconomische context en dito business logica;
  • leer je de jaarrekening van bv. concurrenten, (potentiŽle) klanten en leveranciers correct interpreteren en actiegericht evalueren;
  • word je wegwijs gemaakt waar je niet alleen voor BelgiŽ, maar voor alle landen van de EU, financiŽle info kunt opvragen. Alsook waar u een basis ter vergelijking vindt (benchmark);
  • ben je in staat om met (voldoende) financiŽle kennis van zaken betere beslissingen te nemen.

DOELGROEP

Bedienden uit aankoop, verkoop, marketing,… en jonge (assistent-)productieverantwoordelijken zonder economische vooropleiding.

PROGRAMMA

Structuur van de jaarrekening.
 • De balans: opbouw, inhoud en betekenis van de verschillende rubrieken.
 • De resultatenrekening: opbouw, inhoud en betekenis van de verschillende rubrieken.
 • De toelichting: opbouw en inhoud.
 • Constante aandacht voor de bedrijfseconomische dimensie, met verwijzing naar do’s en don’ts (waaronder “opsmuk-operaties”).

Invloed van de eindejaarsbewerkingen op de balans en resultatenrekening:

 • De verrichtingen op het einde van het boekjaar:
 • Inventaris.
 • Voorraadwijziging.
 • Afschrijvingen.
 • Voorzieningen.
 • Meer- en minderwaarden.

De balansanalyse: de ratio's en hun betekenis:

 • Rendabiliteit.
 • Liquiditeit.
 • Solvabiliteit.
 • Cash flow.

De “Financial quick scan” bundelt alle kernratio’s en financiŽle bedrijfsinfo op 1 A4 tot een soort “Financial footprint” (zoals een ecologische footprint)

 • 4 oefeningen met reŽle jaarrekeningen met elk hun ingevulde Financial quick scan.
 • Nadruk ligt op de interpretatie van deze Financial footprint
 • Case per case: individuele voorbereiding, met telkens groepsdiscussie

 

PRAKTISCH

BegeleidingJan De Klerck - Actafin bvba


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 400 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen