Sluiten

TWEE DAGEN OPLEIDING

Nieuwe software invoeren, de stap zetten naar certificatie, een kwaliteits- of veiligheidsprobleem opruimen,… Zulke plannen worden vaak in projectvorm aangepakt, waarbij minstens de finale doelstellingen scherp worden omschreven, een timing en deadline(s) bepaald worden en een projectleider wordt aangesteld. Precies deze persoon speelt een cruciale rol in het tijdig rondkrijgen van het project. Hij/Zij is de stuwende kracht die de andere betrokkenen informeert, appelleert en opvolgt. Hij/Zij stelt een tijdskalender op en waakt over de stipte uitvoering van alle deelfasen. Een vaak onderschatte opgave die je dikwijls onvoorbereid toegewezen krijgt.

  In twee opleidingsdagen bereiden wij je voor om jouw opdracht als projectleider succesvol af te ronden.

DOELGROEP

Alle medewerkers die occasioneel als projectleider worden aangesteld, zowel in de productie als in andere diensten.

PROGRAMMA

Vanaf wanneer is het aangewezen om een project op te starten (en wanneer volstaat het om te werken met een actieplan).
 • Het verzekeren van de communicatie binnen projecten:
  • Aandachtspunten bij vergaderen
  • De opstartvergadering
  • De opvolgingsvergaderingen
  • De eindevaluatie
 • Het gebruik van noodzakelijke instrumenten bij projectbeheer:
  • Het projectcharter
  • Het mijlpalenplan en de Gantt-planning
  • Het projectverantwoordelijkhedenschema

 

PRAKTISCH

Cursusdatum4 oktober 2021
en vervolgt op 13 oktober 2021
Urenvan 09:00 tot 17:00
Plaats
BegeleidingAlex Van Vlerken - Impact



Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Uiterste inschrijvingsdatum
20/09/2021

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 600 per deelnemer
KMO portefeuille
SCHRIJF IN