Sluiten

DOEL VAN DE OPLEIDING

Welke criteria vind jij essentieel om met een leverancier (blijvend) zaken te doen?
Een aanvaardbare prijs-/kwaliteitsverhouding, leveringsbetrouwbaarheid, meedenken met jou als klant,…? Goed, maar hoe zet je een objectief systeem op om dit alles te bepalen en jouw groep leveranciers pertinent op te volgen? In deze opleiding krijg je een bruikbare leidraad om de juiste bondgenoten aan te trekken voor jouw business.

DOELGROEP

Medewerkers uit aankoopdiensten.

PROGRAMMA

Het inkoopproces – de voorbereiding op leveranciersselectie
   • Het "operationeel" versus "tactisch" inkoopproces.
   • Analyse van de inkoopomzet en de productclassificatie.
   • Behoefteanalyse.
   • Specificatie.

   Marktonderzoek en leveranciersselectie:
   • Zoeken naar de juiste leveranciers.
   • De RFI: "Request for information"
    o Onderdelen van een RFI.
    o Resultaten meetbaar en vergelijkbaar maken.
    o Documenten en templates.
   • Toepassing:
    o Case 1: Algemene case.
    o Case 2: Toepassen op de eigen product- en/of dienstenmarkten.

   Leveranciers beoordelen en opvolgen:
   • Principes voor leveranciersevaluatie:
    o Selectiecriteria.
    o Wat is een Balanced scorecard (BSC) ?
    o Leveranciersaudit.
   • Het contract:
    o Als beginpunt van leveranciersbeheer.
    o Wat is een Service Level Agreement (SLA) ?
   • Toepassing:
    o Case 1: uitwerken van SLA's.
    o Case 2: uitwerken van een BSC

 

PRAKTISCH

Cursusdatum9 november 2021
en vervolgt op 10 november 2021
Urenvan 13:00 tot 17:00
Plaats
BegeleidingPhilip Meyers - Syntra WestCursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09/222 26 14 -

Uiterste inschrijvingsdatum
02/11/2021

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 200 per deelnemer
KMO portefeuille
SCHRIJF IN