Sluiten

IS OPTIMALE RENTABILITEIT EN (VRIJE) CASH-GENERATIE UW ZORGGEBIED?

“CASH IS KING”… maar hoe optimaliseer je de inzet van cash in uw onderneming…. of hoe voorziet u tijdig en vooraf een kastekort in uw bedrijfsvoering ? Welke acties kan u uitzetten om uw cash-positie te verbeteren en hoe volgt u dat op ?

  Ons bedrijf sturen naar optimale productieprocessen, de kostenlijnen met argusogen opvolgen en beheersen en onze verkoop accuraat op de markt afstemmen om zo een behoorlijk aandeel te verwerven, behoren wellicht tot de belangrijkste opdrachten van het managementteam van een onderneming. Deze activiteiten brengen echter zo'n grote geldstroom in beweging dat het minstens even belangrijk is om gespecialiseerde en nooit aflatende aandacht te besteden aan de organisatie en het beheer van onze liquide middelen. Kasplanning stelt ons ook in staat om duidelijke afspraken met klanten, leveranciers en bankiers te maken en zo naast onze bedrijfsactiviteit geld te verdienen.
  Deze opleiding is dus duidelijk gericht op het verhogen van de rentabiliteit en cash-positie van de onderneming.

DOELGROEP

(Hoofd-)boekhouders en bedienden uit de financiŽle diensten die (mee) instaan voor het optimaal beheer van de geldstromen in de onderneming. Deze opleiding is erkend als vormingsactiviteit bij BIBF (erkenningsnummer ).
Leidinggevenden en assistenten, zowel uit productieafdelingen als uit andere diensten, om hen, de algemene omkadering, het belang van cashbeheer en mogelijke acties met betrekking tot het optimaliseren van de cash-consumptie bij te brengen.

PROGRAMMA

Situering en nut van een kasplan binnen het geheel van het financieel beheer.
De basisvereisten van een goed kasplan en de bepaling van de behoefte aan liquiditeiten.
 • De elementen van de kasplanning: horizon of tijdsbesef, uitgaven en inkomsten, periodesaldo, begin- en eindsaldo, kredietlijn en marge.
 • Kasplan als beheersinstrument: bijsturing, controle en opvolging, aan- en verkooppolitiek.
 • Vermogenstoomtabel (uses & sources-tabel), financieel dashboard (Financial CPI’s (Critical performance Indicators)).
 • Kasplan als onderhandelingselement in relatie met de bankier.
 • Opfrissing financieel beheer:
  • vaststellen van de oorzaak van de financieringsbehoefte
  • keuze van de gepaste financieringsvorm

 

PRAKTISCH

BegeleidingJan De Klerck - Actafin bvba


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09/222 26 14 -

UW VOORDELEN

U leert de liquiditeitenbehoefte voor uw bedrijf in de tijd analyseren.
  • U krijgt inzicht in de wijzen waarop u aan deze behoefte optimaal kunt tegemoet komen.
  • U draagt door efficiŽnt(er) thesauriebeheer meer bij tot de totale rentabiliteit van de onderneming.

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
HOU ME OP DE HOOGTE