Sluiten

DOEL VAN OPLEIDING

Vandaag de dag is een correcte verwerking van boekhoudkundige gegevens in de jaarlijkse aangifte in de vennootschapsbelasting uiterst belangrijk, doch geen sinecure. Uiteraard is hieromtrent binnen uw onderneming een zekere know how aanwezig of laat u zich bijstaan door externe raadgevers. Toch kan, in welke situatie ook, een eerste kennismaking met of een grondige opfrissing van de methodiek van de opmaak van de aangifte vennootschapsbelasting voor uw medewerkers in dit domein bijzonder nuttig zijn.

  In één opleidingsdag overlopen wij alle vakken op het aangifteformulier en lossen wij uw vragen en twijfelpunten op.

DOELGROEP

Alle bedienden die (in)direct met de opmaak van de aangifte in de vennootschapsbelasting te maken hebben en hun punctuele kennis op dit terrein willen bijwerken.

PROGRAMMA

Inleiding: algemene principes
 • Een overzicht van de acht bewerkingen in de vennootschapsbelasting met toelichtingen over de actuele knelpunten, aan de hand van het aangifteformulier:
  • belastbare reserves versus vrijgestelde reserves
  • verworpen uitgaven
  • dividendenuitkeringen
  • algemene aftrekbeperking
  • verdeling van het resultaat naar oorsprong
  • aftrek vrijgestelde buitenlandse winst en aftrek van niet-belastbare bestanddelen (giften, vrijstelling bijkomend personeel, vrijstelling voor stagiairs,…)
  • aftrek van definitief belaste inkomsten
  • octrooi - aftrek
  • belastingaftrek voor risicokapitaal
  • overgedragen fiscale verliezen
  • investeringsaftrek
 • Het tarief van de vennootschapsbelasting
 • Voorafbetalingen en verrekenbare voorheffingen

 

PRAKTISCH

BegeleidingChrist Taghon - Cnockaert & Salens BVBA, Belastingsconsulenten en Accountants


Deze opleiding dient nog ingepland te worden.

Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

UW VOORDELEN

U raakt wegwijs in de aangifte vennootschapsbelasting.
  • U krijgt een gestructureerde uiteenzetting aan de hand van de verschillende vakken op het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting.
  • U kan met uw praktische vragen/problemen terecht bij een deskundige die de evolutie inzake vennootschapsbelasting op de voet volgt.
  • U bespaart zich nadien opzoekwerk, tijd- en geldverlies.

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 200 per deelnemer
KMO portefeuille
Lunch inbegrepen
HOU ME OP DE HOOGTE