Sluiten

Als leidinggevende of HR-medewerker sta je mee in voor het welzijn van de werknemers op de werkvloer. Daarbij hoort ook dat je zicht hebt op hun huidige en toekomstige loopbaanwensen. Zeker als je weet dat omwille van de spanning op de arbeidsmarkt, talent schaars zal worden. Goede werknemers tevreden Ún binnen de organisatie houden zal een steeds belangrijker uitdaging worden.
Dat vergt onder andere vaardigheden op het vlak van voeren van loopbaangesprekken. Maar ook een antwoord op de vraag of je als leidinggevende je medewerkers moet ondersteunen bij het in handen nemen van hun loopbaan, en zo ja, hoe je dit dan best aanpakt? Stimuleer je zelfsturing en ondernemerschap in jouw team (en de organisatie)? Dit webinar brengt je alvast enkele inzichten bij en gaat de discussie hierover aan.

Wat mag je verwachten?
Dit webinar heeft als doelstelling om een breder kader aan te reiken over het voeren van loopbaangesprekken samen met een aantal praktische tools en oefeningen, die je tijdens die gesprekken kan gebruiken.

DOELGROEP

Dit webinar is bedoeld voor al wie nu of in de toekomst zelf loopbaangesprekken zal moeten voeren of begeleiden: leidinggevenden, HR personeel, loopbaancoaches, interne vertrouwenspersonen,…

PROGRAMMA

Thema’s die aan bod komen:

• Wat is een loopbaangesprek en hoe verhoudt zich dit tot de HR cyclus? Wat is jouw rol hierin?

• Wanneer moet een loopbaangesprek gevoerd worden?
◦ Signalen die erop wijzen dat een loopbaangesprek op zijn plaats is

• Wat zijn de randvoorwaarden voor een goed loopbaangesprek?
◦ Basishouding
◦ Goede en minder goede vraagtechnieken
◦ Omgeving en context
◦ Cultuur en structuur van de organisatie

• Welke thema’s kunnen aan bod komen in een loopbaangesprek?

• Concrete oefeningen en tools die je kan gebruiken tijdens het gesprek of als voorbereiding kan meegeven
◦ sjablonen en opdrachten worden ter beschikking gesteld na afloop van het webinar
◦ Loopbaanankers van Schein
◦ Techniek van jobcrafting
◦ …

• Opvolging en verankering van een loopbaangesprek

• Concrete praktijkvoorbeelden van loopbaanvragen en een mogelijke aanpak


 

PRAKTISCH

BegeleidingHelen Goovaerts - Obelisk


Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 75 per deelnemer
KMO portefeuille