Sluiten

Een verhoogd ziekteverzuim kan je zien als een symptoom van zaken die misgaan. Het kan wijzen op ernstige, onderliggende problemen. Medewerkers die zich om allerlei redenen, ook privé, niet goed in hun vel voelen, riskeren sneller uit te vallen wegens ziekte.
Hoe pak je dit best aan?
Dat zal verschillend zijn naargelang de onderliggende oorzaak van het ziekteverlof. Maar heel belangrijk is alvast het systematisch gesprekken voeren met medewerkers, die regelmatig afwezig zijn: verzuimgesprekken en terugkeergesprekken. 
Dit webinar legt uit hoe je dit doet, en hoe dit kadert in een bredere, zorgzame aanpak.  
Je komt alvast te weten welke vaardigheden je zullen toelaten om impact te hebben op verzuim, met respect voor zieke medewerkers!

DOELGROEP

Voor HR medewerkers en leidinggevenden die hun rol in het aanwezigheidsbeleid actief en correct willen opnemen.

PROGRAMMA

Op het einde van de presentatie :
  • kennen we de types verzuim en hoe we onze impact erop kunnen vergroten.
  • weten we hoe we de relevante gesprekken bij ziektemelding, werkhervatting, en herhaald verzuim constructief moeten voeren
  • zijn we in staat praktische tips en tricks toe te passen bij gesprekken in het kader van aanwezigheidsbeleid
  • kunnen we beter omgaan met de valkuilen bij verzuimgesprekken

 

PRAKTISCH

BegeleidingEls Ory - Impact


Cursusverantwoordelijke
Jan De Schepper - 09 222 26 14 -

Gratis voor textielwerknemers
PC120 en 214
Andere deelnemers
€ 75 per deelnemer
KMO portefeuille