Taal:Opleidingstype:


 
Alle ingeplande opleidingen
Lean: principes de base et bonnes pratiques en 1 jour

Le principe de Lean? L’amélioration continue des processus de travail. Au cours de cette formation, vous apprenez les principes fondamentaux de Lean. Grâce à ceux-ci, vous évaluez donc rapidement s’il y a de l’espace dans votre service/organisation pour plus d’efficacité.

 27/11/2020 - 1 jour
Meer inzicht in jezelf en je team met de kernkwadranten

Maak kennis met de kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van jezelf en je teamleden.

 27/11/2020
WEBINAR - Burn-out preventie: jouw rol als leidinggevende

Kan je signalen opvangen op het tij te doen keren ?

 27/11/2020
Werkplekleren: de opbouw van een training

Hoe pak je best een training, coaching of leertraject aan. Je leert de juiste kennis over te brengen, en je te gedragen als trainer, coach of mentor.

 27/11/2020 - 1 dag
WEBINAR - Werken aan werkgeluk

Dit webinar helpt je ontdekken hoe je je goed kan voelen in je job en welk verschil jij zelf kan maken. 

 30/11/2020
Assertief communiceren - Groeitraject

Wat is assertief communiceren ? Hoe krijg ik een beter zicht op eigen gedachten en emoties ? Hoe reageer je assertief ?

 01/12/2020
Quelques clés pour éviter les conflits… ou les gérer !

Les conflits provoquent souvent des conséquences déplorables : mal-être des acteurs, gaspillage des ressources, ressentiments affectant les relations. Quelques clés peuvent aider à les prévenir ou les gérer pour un changement positif !

 01/12/2020 - 2 jours
Décider en intelligence collective

Auto organisation, collaboration entre pairs, confiance en soi et dans les autres, créativité… Toutes ces valeurs d’un fonctionnement optimal sont facilitées par les outils d’intelligence collective. Venez les découvrir et changer votre manière de gérer !

 02/12/2020 - 2 jours
Eco-conception des produits textiles

Créer une collection en coton bio n'est pas forcément une démarche durable et éco-concue !

 03/12/2020 - 1 jour
Favoriser les situations win-win au travail

Quelle que soit la fonction, les capacités de collaboration et de négociation sont présentes à tous les niveaux.

 03/12/2020 - 2 jours
Internationale BTW

In deze opleiding raak je vertrouwd met de internationale en intracommunautaire BTW-verrichtingen en transacties.

 03/12/2020 - 4 halve dagen
Présentations percutantes

Venez découvrir les "do et don't" qui vous permettront de capter l'attention de votre auditoire ... et de la garder !

 03/12/2020 - 2 jours
Werkgeluk in de praktijk: happy meetings

Meer positiviteit en meer doelgerichtheid in vergaderingen.

 03/12/2020
Werkplekleren: verdieping

Ervaren medewerkers hebben veel talent en know-how in huis, maar hebben het vaker moeilijk om die kennis over te brengen. Hoe leg je iets snel, duidelijk en begrijpelijk uit, rekening houdend met de nieuwe collega?

 03/12/2020
La maille : fondamentaux et évolutions

Reconnaître la fabrication et les montages d’un article maille, utiliser les bons termes pour identifier les défauts et mieux communiquer avec les fournisseurs.

 04/12/2020 - 1 jour
WEBINAR - Online rekruteren en selecteren

Het juiste kanaal voor jouw doelpubliek en hoe efficiënte online selectiegesprekken voeren.

 04/12/2020
Werkplekleren: de opbouw van een training

Hoe pak je best een training, coaching of leertraject aan. Je leert de juiste kennis over te brengen, en je te gedragen als trainer, coach of mentor.

 04/12/2020
Développez votre intelligence émotionnelle: gérer et utiliser ses émotions constructivement au travail

Prendre davantage conscience de vos émotions et sensations, les déchiffrer, les canaliser et les exprimer permet de gagner en efficacité dans votre relation à vous-même et aux autres.

 05/12/2020 - 1 jour
Boostez votre concentration

Accélération du rythme de travail, comment rester concentré ? Comment (re)trouver la concentration qui vous fait défaut ? Expérimentez des outils applicables au quotidien et trouvez ceux qui vous conviennent.

 07/12/2020 - 1 jour
Entretien d'évaluation : une étape de progrès

Faites de l'entretien d'évaluation une expérience de communication, une opportunité de dialogue constructif entre votre collaborateur et vous. En bref : placez cet entretien sous le signe de l'évolution plutôt que de l'évaluation.

 07/12/2020 - 2 jours
Kennismaken met Textiel - uitgebreid

Inzicht in het hele textielproductieproces van grondstof tot afgewerkt product (incl non-woven en tapijt)

 07/12/2020 - 4 dagen
WEBINAR - Psychologische veiligheid : de sleutel naar een florerend team!

Ga aan de slag met het geheime ingrediënt van zeer goed presterende teams.

 07/12/2020
Omzetten van lichaamsmaten volgens EN 13402 naar kledingmaten (deel 2)

In deze opleiding leert men een tabel voor kledingmaten uit te werken voor eigen producten. Dit gebeurt op basis van de lichaamsmaten volgens de Europese Standaard EN 13402.

 08/12/2020 - 1 dag
Projectmanagement - groeitraject

Deze opleiding bereidt je voor om je opdracht als projectleider succesvol af te ronden. Doelstelling, taakverdeling, timing, rapportering, ...

 08/12/2020
WEBINAR - Onboarding vanop afstand

Ontdek de modaliteiten, de voor- en nadelen en de tools voor online onboarding.

 08/12/2020
Functionerings-, evaluatie- en evolutiegesprekken

Motiverend evalueren, actief werken aan de ontwikkeling van medewerkers

 10/12/2020
Leiderschap in projecten

Het verhogen van de vaardigheid van de deelnemers in het (al dan niet hiërarchisch) aansturen van projectmedewerkers en het aanvaardbaar omgaan met ongewenste situaties.

 10/12/2020
WEBINAR - Mentaal welzijn voor de krachtige leidinggevende

Hoe bereik je impactvoller en meer gebalanceerd leiderschap?

 10/12/2020
Hoe een selectiegesprek voeren (voorbereiden)

Besteed de nodige aandacht aan de kwaliteit van een interview bij instroom of doorstroom van kandidaten

 11/12/2020
WEBINAR - Loopbaangesprekken voeren met werknemers

Heb jij zicht op de huidige en toekomstige loopbaanwensen van je medewerkers?

 11/12/2020
Werkplekleren: verdieping

Ervaren medewerkers hebben veel talent en know-how in huis, maar hebben het vaker moeilijk om die kennis over te brengen. Hoe leg je iets snel, duidelijk en begrijpelijk uit, rekening houdend met de nieuwe collega?

 11/12/2020 - 1 dag
ComColors® : sortez de vos communications difficiles - Module 3/3

Durant cette journée, sur base du principe du théâtre-action, mettez en situation vos communications problématiques, décortiquez-les avec les autres participants et élaborez avec le groupe des pistes de solution.

 14/12/2020 - 1 jour
WEBINAR - Hoe stel je een onweerstaanbare vacature op, die de juiste kandidaten aantrekt voor jouw KMO?

Welke impact heb jij bij het opstellen van vacatures op de doelgroep, die zich aangesproken voelt?

 14/12/2020
WEBINAR - Acht sleutels voor jobtevredenheid binnen jouw team of organisatie

Ontdek in dit webinar hoe je vanuit jouw leidinggevende functie de jobtevredenheid kan doen groeien

 15/12/2020
WEBINAR - Het rendement van employee engagement

Geëngageerde medewerkers zijn productiever, minder vaak afwezig door ziekte en zullen niet zo snel op zoek gaan naar een andere werkgever.

 17/12/2020
Werkplekleren: verdieping

Ervaren medewerkers hebben veel talent en know-how in huis, maar hebben het vaker moeilijk om die kennis over te brengen. Hoe leg je iets snel, duidelijk en begrijpelijk uit, rekening houdend met de nieuwe collega?

 17/12/2020 - 1 dag
Vertrouwenspersoon

De juiste preventieve aanpak. Wat doe ik in geval van falen en voor de bescherming van de betrokkenen?

 18/12/2020 - 5 dagen
WEBINAR - Omgaan met conflicten (voor niet-leidinggevenden)

Een conflict kan een basis vormen voor vooruitgang of een nieuwe aanpak.

 07/01/2021
WEBINAR - Omgaan met conflicten (voor leidinggevenden)

Hoe zorg je er als leidinggevende nu voor dat meningsverschillen niet escaleren tot destructieve conflicten?

 11/01/2021
Aanwezigheidsgesprekken

De verschillende stappen in een goed aanwezigheidsbeleid en de aanpak van meldings- en terugkeergesprekken.

 02/03/2021
Presentation skills (in English)

This training is given in English

 02/03/2021
Train de trainer

Alles wat je moet weten om zelf opleiding of kennis en informatie door te geven aan collega's of derden.

 05/05/2021 - 2 dagen
Coachen van een team

Een team leiden, opstarten, laten groeien, opvolgen, ... en goede afspraken maken?

 20/05/2021 - 2 dagen