Nieuwe sierteelterkenningen voor gebruik van kopermiddelen in knolbegonia

29/10/2020

Cuperit (32 P/B), één van onze oudste fungiciden, is al jaren erkend in de teelt van aardappelen, tomaten, druivelaars, fruitbomen én ook in sierbomen en heesters, waar het erkend is voor bespuitingen tegen Monilinia, Venturia, hagelschotziekte en naaldverbruining.
Lees meer...


PCS lanceert nieuwe website op studiedag rond digitalisering en bedrijfsweerbaarheid

17/09/2020

De globale uitbraak van Covid-19 heeft een enorme impact op onze maatschappij.
Lees meer...


Vraag advies voor het beheersen van wolluis

16/09/2020

In het kader van het door VLAIO gesubsidieerde LA-traject 'Beheersing van wolluisproblemen in de sierteelt binnen een IPM-systeem' werd de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan een beheersingsplan voor wolluis.
Lees meer...


Meer biodiversiteit in wadi’s

15/09/2020

Wadi’s en infiltratiebekkens zitten de laatste jaren flink in de lift, het is door de steeds extremere weersomstandigheden meer dan ooit nodig om onze rioleringen te ontzien en om de ondergrondse watertafel op peil te houden.
Lees meer...


Kick-off event van het Smart Growers project

04/09/2020

Op donderdag 3 september 2020 vond het officieel startevent plaats van het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Smart Growers’.
Lees meer...


Nieuwe sierteelterkenning voor Samson Extra 60 OD en aanverwante middelen

28/07/2020

Via het PCS, Departement L&V en het Comité Kleine Teelten werd een nieuwe sierteelterkenning bekomen voor diverse herbiciden op basis van de actieve stof nicosulfuron.
Lees meer...


Doe mee met de Green Deal Natuurlijke tuinen

27/07/2020

Privétuinen kunnen grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, waterschaarste, biodiversiteitsverlies en verstedelijking mee helpen oplossen.
Lees meer...


Nieuwe sierteelterkenningen voor herbicide Gozai en uitvloeier TRS2

01/06/2020

Via nauwe samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij worden voor diverse herbiciden en uitvloeiers erkenningen bekomen voor de sierteelt.
Lees meer...


PCS voert ook dit jaar erkenningsproeven uit met steun van het Fytofonds

01/06/2020

In opdracht van het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen worden dit jaar vijf proeven uitgevoerd om uitbreidingen van erkenningen te bekomen voor de sierteelt.
Lees meer...


Proeven met Amaryllis van start

01/06/2020

Op vraag van de sector werden begin 2020 twee proefafdelingen met Amaryllis aangelegd.
Lees meer...


PCS onderzoekt hoe de afzetperiode van biosnijbloemen verruimd kan worden

04/05/2020

De biosnijbloemensector kent een sterke groei en is een jong segment van de sierteelt met een grote diversiteit aan bedrijven.
Lees meer...


Biostimulantenproeven in het kader van het Bio4safe project

04/05/2020

Begin maart 2020 werd op het Proefcentrum voor Sierteelt voor het derde jaar op rij een proef opgestart met zeewiergebaseerde biostimulanten, dit in het kader van het Interreg 2 Zeeën project ‘Bio4safe’.
Lees meer...


Lentagran 45 WP en Primus behouden hun erkenning voor de sierteelt

04/05/2020

Via de werking ‘Kleine Teelten’ voor de sierteelt wordt via 3 wegen gewerkt aan erkenningsdossiers.
Lees meer...


Project Smart Growers uit de startblokken

04/05/2020

Eind 2019 ging het Vlaams-Nederlandse Interreg-project Smart Growers van start, het algemeen doel is de implementatie van ‘smart farming’ (data, precisielandbouw, automatisering en robotica), en dus een meer duurzame land- en tuinbouw, in de Vlaams-Nederlandse grensregio te stimuleren.
Lees meer...