Irrigatieadviesmodel en sensoren voor boomkwekerij

08/11/2021

Binnen het project Smart Growers wordt een real-time irrigatieadviesmodel ontwikkeld dat het bodemvocht in de wortelzone simuleert.
Lees meer...


Uitreiking Wetenschappelijke Prijs Sander Vercamer

26/10/2021

De Wetenschappelijke Prijs Sander Vercamer bekroont tweejaarlijks een uitzonderlijk sterk onderzoeker, die recent een doctoraat behaalde met een duidelijke praktische meerwaarde voor een specifieke sector uit de land- en tuinbouw.
Lees meer...


In discussie over certificering in de groensector

19/10/2021

Vanuit de groensector is er een toenemende vraag naar duurzaam en ecologisch geteeld plantgoed, met een minimale impact op mens en milieu.
Lees meer...


B3W informeert over organische stof en niet-kerende bodembewerking

19/10/2021

B3W is de begeleidings- en voorlichtingsdienst voor een duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer.
Lees meer...


Nutriman bundelt kennis op Farmer Platform

19/10/2021

NUTRIMAN is een thematisch netwerk over stikstof- en fosformanagement en -recuperatie, dat kennis verzamelt die klaar is voor de praktijk.
Lees meer...


NuReDrain 2.0 gaat in oktober 2021 van start

14/09/2021

Wist je dat… filtersystemen 60 tot 95% stikstof en fosfor uit drainagewater kunnen verwijderen? Dit toonden we met succes aan in het NuReDrain-project.
Lees meer...


Nieuwe en uitgebreide sierteelterkenningen

14/09/2021

Via diverse PCS-proeven en -dossiers werd een reeks bijkomende erkenningen voor de sierteelt bekomen.
Lees meer...


Begeleidingsdienst voor betere bodem- en waterkwaliteit

14/09/2021

In 2021 startte de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W op.
Lees meer...


Proeven met remote sensing in de boomkwekerij

10/08/2021

Remote sensing laat toe om vanop afstand het perceel te monitoren met camera's en sensoren op bijvoorbeeld drones.
Lees meer...


Jaarverslagen Praktijkonderzoek 2020 beschikbaar

11/06/2021

Jaarlijks worden de resultaten van het praktijkonderzoek gebundeld in een jaarverslag per sector.
Lees meer...


Biofilter PCS op Demoplatform Boomkwekerij

11/06/2021

De biofilter van het PCS werd op het bedrijf van Stijn Deruddere te Oostkamp geplaatst in het kader van het Demoplatform Boomkwekerij van het Departement Landbouw en Visserij waaraan het PCS meewerkt.
Lees meer...


Webplatform en cursus helpen schade door quarantaine organismen te beperken

31/05/2021

Na anderhalf jaar komt het project Beware&Note tot een einde.
Lees meer...


Floraliën Talks: vanuit de groene stad verschijnt de groene huiskamer

11/05/2021

Tussen 4 en 9 mei 2021 vond De Groene Zesdaagse van Floraliën Gent plaats.
Lees meer...


Nieuwe en uitgebreide sierteelterkenningen

21/04/2021

Via diverse PCS-proeven en -dossiers werd een reeks bijkomende erkenningen voor de sierteelt bekomen.
Lees meer...


Nieuwe technieken voor onkruidbestrijding getest in boomkwekerij

20/04/2021

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw is al jaren een punt van discussie.
Lees meer...


Uitdagingen en kansen in de sierteeltsector

09/04/2021

In Agribizz op PlattelandsTV werd in de week van 4 april 2021 de Vlaamse sierteeltsector in de kijker geplaatst.
Lees meer...


Samenzaai Biobloemen

26/03/2021

Net als vorig jaar, werd ook in 2021 een ‘samenzaai’-actie georganiseerd in het kader van het PDPO-project ‘Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument’.
Lees meer...


Doe mee aan de Green Deal Sportdomeinen

26/03/2021

De Green Deal Sportdomeinen wil oplossingen zoeken die zowel het hoogwaardig karakter van de sportinfrastructuur behouden, alsook zorgen voor een gezonde, milieuvriendelijke en klimaatbestendige sportomgeving.
Lees meer...


Brainstormevent Wonderwalls

26/03/2021

Op 23 februari 2021 werden tijdens een online brainstormevent architecten, bouwaannemers, overheden en groenvoorzieners samengebracht in het kader van het TETRA-project Wonderwalls.
Lees meer...


Bemestingsadvies op maat van het sierteeltgewas met respect voor het milieu

12/02/2021

Om kwalitatieve sierplanten te telen met voldoende respect voor het milieu is een beredeneerde aanpak nodig.
Lees meer...


Onderzoek naar bodemadditieven, irrigatietechnieken en snoei bij bomen

12/02/2021

In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en met Aannemingen Anrob werden vorig najaar drie demonstraties met bomen aangeplant.
Lees meer...


Nieuwe posters 'Erkende middelen in sierteelt' beschikbaar

12/02/2021

Jaarlijks ontvangen de leden van PCS en W&W een update van de verschillende overzichtsposters met erkende middelen voor de sierteelt.
Lees meer...


Nieuw onderzoeksproject rond IPM in openlucht sierteelt

19/01/2021

Op 1 januari 2021 ging op het PCS een nieuw, door VLAIO gesubsidieerd landbouwonderzoekstraject van start rond de toepassing van IPM in de openlucht sierteelt.
Lees meer...


Sierteelterkenningen van Movento zijn uitgebreid naar bestrijding van witte vlieg

19/01/2021

Het product Movento 100 SC (9797P/B), met actieve stof spirotetramat (100 g/l), wordt voornamelijk gebruikt voor de bestrijding van bladluizen, en in mindere mate ook tegen wol-, dop- en schildluizen en galmuggen.
Lees meer...


Lidmaatschap PCS en W&W

19/01/2021

Eind vorig jaar is het PCS gestart met de hernieuwing van de lidmaatschappen voor 2021.
Lees meer...


Nieuwe database ‘Biostimulanten’

17/12/2020

Binnen het Interreg-project Bio4safe werd de voorbije maanden hard gewerkt aan het uitrollen van een database rond het gebruik van biostimulanten.
Lees meer...


Green Deal Natuurlijke Tuinen gelanceerd

16/12/2020

Op vrijdag 13 november 2020 gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir via een online event officieel de aftrap van de Green Deal Natuurlijke Tuinen.
Lees meer...


Onze beste wensen voor 2021

15/12/2020

Na een buitengewoon 2020 wensen we je een bijzonder ondernemend 2021, waarin het PCS je graag bijstaat met onderzoek en advies.
Lees meer...


Sierteelterkenningen Canvas en AZ 500

27/11/2020

Voor het product Canvas (10168P/B), met actieve stof amisulbrom (200 g/l), hebben we een erkenning bekomen voor gebruik in sierplanten onder bescherming tegen blad- en takphytophthora en valse meeldauw.
Lees meer...


Nieuwe sierteelterkenningen voor gebruik van kopermiddelen in knolbegonia

29/10/2020

Cuperit (32 P/B), één van onze oudste fungiciden, is al jaren erkend in de teelt van aardappelen, tomaten, druivelaars, fruitbomen én ook in sierbomen en heesters, waar het erkend is voor bespuitingen tegen Monilinia, Venturia, hagelschotziekte en naaldverbruining.
Lees meer...


PCS lanceert nieuwe website op studiedag rond digitalisering en bedrijfsweerbaarheid

17/09/2020

De globale uitbraak van Covid-19 heeft een enorme impact op onze maatschappij.
Lees meer...


Meer biodiversiteit in wadi’s

15/09/2020

Wadi’s en infiltratiebekkens zitten de laatste jaren flink in de lift, het is door de steeds extremere weersomstandigheden meer dan ooit nodig om onze rioleringen te ontzien en om de ondergrondse watertafel op peil te houden.
Lees meer...


Kick-off event van het Smart Growers project

04/09/2020

Op donderdag 3 september 2020 vond het officieel startevent plaats van het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Smart Growers’.
Lees meer...


Nieuwe sierteelterkenning voor Samson Extra 60 OD en aanverwante middelen

28/07/2020

Via het PCS, Departement L&V en het Comité Kleine Teelten werd een nieuwe sierteelterkenning bekomen voor diverse herbiciden op basis van de actieve stof nicosulfuron.
Lees meer...


Doe mee met de Green Deal Natuurlijke tuinen

27/07/2020

Privétuinen kunnen grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, waterschaarste, biodiversiteitsverlies en verstedelijking mee helpen oplossen.
Lees meer...


Nieuwe sierteelterkenningen voor herbicide Gozai en uitvloeier TRS2

01/06/2020

Via nauwe samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij worden voor diverse herbiciden en uitvloeiers erkenningen bekomen voor de sierteelt.
Lees meer...


PCS voert ook dit jaar erkenningsproeven uit met steun van het Fytofonds

01/06/2020

In opdracht van het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen worden dit jaar vijf proeven uitgevoerd om uitbreidingen van erkenningen te bekomen voor de sierteelt.
Lees meer...


Proeven met Amaryllis van start

01/06/2020

Op vraag van de sector werden begin 2020 twee proefafdelingen met Amaryllis aangelegd.
Lees meer...


PCS onderzoekt hoe de afzetperiode van biosnijbloemen verruimd kan worden

04/05/2020

De biosnijbloemensector kent een sterke groei en is een jong segment van de sierteelt met een grote diversiteit aan bedrijven.
Lees meer...


Biostimulantenproeven in het kader van het Bio4safe project

04/05/2020

Begin maart 2020 werd op het Proefcentrum voor Sierteelt voor het derde jaar op rij een proef opgestart met zeewiergebaseerde biostimulanten, dit in het kader van het Interreg 2 Zeeën project ‘Bio4safe’.
Lees meer...


Lentagran 45 WP en Primus behouden hun erkenning voor de sierteelt

04/05/2020

Via de werking ‘Kleine Teelten’ voor de sierteelt wordt via 3 wegen gewerkt aan erkenningsdossiers.
Lees meer...


Project Smart Growers uit de startblokken

04/05/2020

Eind 2019 ging het Vlaams-Nederlandse Interreg-project Smart Growers van start, het algemeen doel is de implementatie van ‘smart farming’ (data, precisielandbouw, automatisering en robotica), en dus een meer duurzame land- en tuinbouw, in de Vlaams-Nederlandse grensregio te stimuleren.
Lees meer...


Resultaten consumentenenquête biobloemen

03/06/2019

Vanuit de maatschappij stijgt de vraag naar duurzaam geteelde bloemen, de teelt van biobloemen zit dan ook in de lift.
Lees meer...


Start project 'Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument'

05/11/2018

Op 1 november 2018 ging het plattelandsproject ‘Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument’ van start.
Lees meer...