Proefveldbezoek 'IPM in openlucht sierteelt'
29/08/2022
Demomoment landschapsintegratie en klimaatadaptieve maatregelen
30/08/2022
Demoplatform met focus op bodemvruchtbaarheid
09/09/2022
Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw'
13/09/2022
Navorming fytolicentie 'Duurzaam omgaan met ziekten en plagen in sportgrasvelden'
15/09/2022
Studiedag PCS 'Bodemverbeteraars en veenalternatieven in de sierteelt'
22/09/2022
Demonamiddag 'Combinatieteelten: mogelijkheden in de biologische bloementeelt'
27/09/2022