Opleidingen
Datum
Plaats
 
Analytisch storingzoeken
25/10/2021
Diepenbeek
VOV
Elektriciteit en schakeltechnieken
04/10/2021
Diepenbeek
VOV
Elektriciteit en schakeltechnieken
11/10/2021
Berchem
VOV
Elektrische veiligheid van machines EN60204-1
26/05/2021
Berchem
Elektrische veiligheid van machines EN60204-1
22/09/2021
Berchem
Elektrische veiligheid van machines EN60204-1
17/11/2021
Diepenbeek
Elektrische veiligheidstechnologie
04/06/2021
Diepenbeek
Elektrische veiligheidstechnologie
05/07/2021
Diepenbeek
Elektrische veiligheidstechnologie
15/10/2021
Berchem
VOV
Elektrische veiligheidstechnologie
02/11/2021
Diepenbeek
Elektromotoren
27/05/2021
Diepenbeek
VOV
Elektromotoren
04/11/2021
Berchem
VOV
Elektromotoren
25/11/2021
Diepenbeek
VOV
Frequentieregelaar SEW Movidrive B
25/11/2021
Diepenbeek
VOV
Frequentieregelaar Siemens G120
22/11/2021
Berchem
VOV
Frequentieregelaars
10/06/2021
Diepenbeek
VOV
Machineveiligheid (alle modules samen)
04/11/2021
Berchem
VOV
Machineveiligheid: bepalen van de Performance Level
26/11/2021
Berchem
VOV
Machineveiligheid: inleiding in de richtlijn en normen
04/11/2021
Berchem
VOV
Machineveiligheid: opmaken van een Technisch Dossier
03/12/2021
Berchem
VOV
Machineveiligheid: risico-inventarisatie en evaluatie
25/11/2021
Berchem
VOV
Ontwerpen van een elektrisch bord EN61439
02/11/2021
Diepenbeek
PT100, thermokoppel, druk- en debietmeting en PID regelaars
17/06/2021
Diepenbeek
VOV
PT100, thermokoppel, druk- en debietmeting en PID regelaars
20/10/2021
Diepenbeek
VOV
PT100, thermokoppel, druk- en debietmeting en PID regelaars
22/11/2021
Berchem
VOV