Inschrijvingsfiche
Studiedag met eigen leerkracht, gebruikmakend van de infrastructuur van LIMTEC of ANTTEC
Inschrijvingsvoorwaarden:
  • De deelnemers zijn leerlingen.

Titel van de opleiding:
 
GEGEVENS VERANTWOORDELIJKE TA/TAC
Naam
Voornaam
Tel
Fax
e-mail
 
 
GEGEVENS SCHOOL
Benaming (gelieve uit de lijst kiezen)
Indien niet in de lijst:

Straat en nummer
Postcode
Plaats
 
GEGEVENS BEGELEIDENDE LEERKRACHT(enkel indien verschillend van bovenstaand)
Naam
Voornaam
Telefoonnummer
E-mail
 
 
Overeengekomen datum studiedag
Heeft u een muis met een muiswieltje? Let er dan op dat u eerst de cursor verplaatst naar een ander veld alvorens aan het wieltje te draaien anders zal u uw selectie hierboven wijzigen.
Overeengekomen plaats studiedag
 
 
GEGEVENS STUDENTEN
Iedereen in dezelfde klas?
Vul dan de klas hier eenmalig in:
Naam
Voornaam
Klas
 
Naar aanleiding van de inschrijving voor een opleiding door uzelf of door een vertegenwoordiger van uw werkgever verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de organisatie van die opleidingen Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nl. op basis van een “contractuele relatie” als gevolg van uw rechtstreekse inschrijving dan wel ons “gerechtvaardigd belang” bij inschrijving door uw werkgever. Meer toelichting hierover en info over uw rechten vindt u in onze beleidsverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.