LIMTEC / ANTTEC-opleiding ism RTC
Frequentieregelaars
DEZE OPLEIDING IS ENKEL VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN EN STUDENTEN

ALGEMEEN
  • De in de school reeds behandelde onderwerpen worden besproken met de docent van LIMTEC/ANTTEC.
  • De te bereiken doelstellingen van de opleiding bij LIMTEC/ANTTEC worden in samenspraak met de leerkracht afgesproken voor de start van de opleiding.
  • De opleiding kan uitgevoerd worden op verschillende merken/typen van regelaars: Siemens Sinamics G110, Schneider altivar 31, Omron V1000,SEW Movitrac B, …
  • De opleiding is vooral praktijkgericht, met max 2 deelnemers per stand
  • Op vraag van de school kan ingaan worden op probleemstellingen die de leerlingen of scholen ervaren bij het uitwerken van de GIP
 

MOGELIJK TE BEREIKEN DOELSTELLINGEN
  • Opbouw van een frequentieregelaar begrijpen
  • Een frequentieregelaar in dienst kunnen nemen volgens een vaste structuur
  • Lokale of externe aansturing programmeren en hierbij diagnose stellen
  • Programmatie uitvoeren via bedienpaneel of bijhorende software
  • Leren gebruik maken van de bijhorende handleidingen
  • De werking van een scalaire regelaar begrijpen
  • Functies zoals boost, IR compensatie, slipcompensatie aantonen via een motorentestbank
  • De voordelen inzien van een goed ingeregelde vectorregeling onder belasting
  • De verschillende manieren van remmen uittesten op een motorentestbank.
  • De frequentieregelaar aansturen vanuit de PLC over Profibus-DP/Profinet-IO
  • De praktijkregels van EMC kunnen toepassen bij het aansluiten van een regelaar
   
   Voorkennis: Basis Contactorsschakelingen, elektromotoren (asynchrone motor)
  PRAKTISCH
  Deze opleiding wordt ingepland in overleg met ANTTEC of LIMTEC.
   
  Verwittig mij bij latere sessies
  KOSTPRIJS
  De opleiding is gratis voor studenten uit het TSO en BSO onderwijs door samenwerking met RTC Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

  MEER INFORMATIE
  Bert Vanderhallen
  Tel: 089 69 20 30
  bert@limtec.be
  www.limtec.be