LIMTEC / ANTTEC-opleiding ism RTC
Siemens S7-300 PLC
DEZE OPLEIDING IS ENKEL VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN EN STUDENTEN

ALGEMEEN
  • De in de school reeds behandelde onderwerpen worden besproken met de docent van LIMTEC/ANTTEC.
  • De te bereiken doelstellingen van de opleiding bij LIMTEC/ANTTEC worden in samenspraak met de leerkracht afgesproken voor de start van de opleiding.
  • De opleiding is vooral praktijkgericht, met max 2 deelnemers per stand
  • Op vraag van de school kan ingaan worden op probleemstellingen die de leerlingen of scholen ervaren bij het uitwerken van de GIP
 

MOGELIJK TE BEREIKEN DOELSTELLINGEN
  • De hardwareconfiguratie van een S7-300 PLC kunnen configureren
  • Instellingen van de software kunnen gebruiken om de communicatie met MPI adapter, CP5611 of via Ethernet op te bouwen.
  • Basisinstructies begrijpen voor het maken en lezen van een eenvoudig S7 programma: timers, tellers, vergelijkingsfuncties, conversiefuncties.
  • De laad- en transfertfuncties begrijpen en kunnen toepassen.
  • Een databouwsteen kunnen aanmaken met de verschillende datatypes.
  • Het doel van absolute en symbolische adressering kennen en kunnen toepassen.
  • Gebruik kunnen maken van eenvoudige spronginstructies
  • Een programma kunnen laden en archiveren.
 
  Voorkennis: Algemene kennis van elektriciteit en schakeltechnieken
PRAKTISCH
Deze opleiding wordt ingepland in overleg met ANTTEC of LIMTEC.
 
Verwittig mij bij latere sessies
KOSTPRIJS
De opleiding is gratis voor studenten uit het TSO en BSO onderwijs door samenwerking met RTC Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

MEER INFORMATIE
Bert Vanderhallen
Tel: 089 69 20 30
bert@limtec.be
www.limtec.be