LIMTEC-opleiding OPEN AANBOD
Mentoropleiding
DOELSTELLING
U heeft een werknemer die geknipt is om interne opleidingen te geven?
Dan kan hij/zij best de mentoropleiding volgen.

Bedrijfsinterne opleidingen worden steeds belangrijker! De overdracht van kennis door ervaren werknemers aan nieuwkomers is immers zeer belangrijk. Het doorgeven van de kennis en ervaring vraagt echter enige vaardigheid.
Om de kennisoverdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het nuttig de ervaren werknemers een mentoropleiding te laten volgen
 

PROGRAMMA
  • Begrippenkader: leervormen zoals on-the-job training versus off-the-job training, informeel versus formeel leren, incidenteel versus intentioneel leren, individueel leren en teamleren, begeleiding en coaching
  • Omgaan met alle betrokken elementen tijdens het leerproces: de organisatie/bedrijf, de medewerker, de functie- en taakinhoud, het werkplekleren zelf
  • Doel
  • Startvoorwaarden
  • Voordelen en effecten van on-the-job training
  • Valkuilen en weerstanden: hoe omgaan met weerstand? hoe weerstand erkennen?
  • Vaardigheden van de begeleider/opleider
  • De verschillende leerniveaus
  • Opmaken van ‘leerplan: opleidingsformule, de taakstelling (tempo en volgorde van de aan te leren taken), de leermethode, de concrete organisatie van werkplekleren, de opvolging

Duur: 1 dag
 

VOORKENNIS
geen
PRAKTISCH
Startdatum28 mei 2021
Tijdvan 08:30 tot 16:30
Opleidingsuren8
PlaatsLIMTEC+
Diepenbeek
 
Verwittig mij bij latere sessies
KOSTPRIJS
De opleiding is gratis voor arbeiders die behoren tot PC 111 en bedienden uit PC 209.

250 Euro excl. BTW per deelnemer voor arbeiders en bedienden uit andere sectoren.

De opleiding kan afgerekend worden door gebruik te maken van de KMO-portefeuille.

MEER INFORMATIE
Benny Siemons
Tel:

www.limtec.be