LIMTEC / ANTTEC-opleiding ism RTC
Foutzoeken in elektrische schakelingen
DEZE OPLEIDING IS ENKEL VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN EN STUDENTEN

DOELSTELLING
  Door toepassing van verschillende werkmethoden, op een efficiŽnte manier gaan storingzoeken in elektrische schakelingen.
 

PROGRAMMA
  Overzicht soorten fouten
  Bespreking van foutoplossing onder "goed vakmanschap"
  Correct leren meten met het meettoestel
  Fouten leren opsporen in didactisch opgestelde schakelingen (start-stop, links-rechts, ster-driehoek)
  Fouten leren opsporen in industriŽle installaties
  Foutdiagnose bij elektromotoren
  Opsporen van isolatiefouten in de stuurkring
 

VOORKENNIS
  Basiskennis van elektriciteit en schakeltechnieken
PRAKTISCH
Deze opleiding wordt ingepland in overleg met ANTTEC of LIMTEC.
 
Verwittig mij bij latere sessies
KOSTPRIJS
De opleiding is gratis voor studenten uit het TSO en BSO onderwijs door samenwerking met RTC Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

MEER INFORMATIE
Bert Vanderhallen
Tel: 089 69 20 30
bert@limtec.be
www.limtec.be