LIMTEC / ANTTEC-opleiding ism RTC
Siemens S7-1200 PLC positioneren met stappenmotor
DEZE OPLEIDING IS ENKEL VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN EN STUDENTEN

DOELSTELLING
  Een stappenmotor aansturen d.m.v. de ge´ntegreerde motion controller in een S7-1200 PLC
 

PROGRAMMA
  Beknopte theoretische werking van stappenmotoren
  Aansluiten van een stappenmotor op een S7-1200 PLC
  Configureren van een motion-as in de TIA Portal
  Testen van de configuratie in manuele modus
  Aansturen van de stappenmotor via “PLC open motion “ blokken
 

VOORKENNIS
  Basiskennis Siemens S7-1200 PLC
PRAKTISCH
Deze opleiding wordt ingepland in overleg met ANTTEC of LIMTEC.
 
Verwittig mij bij latere sessies
KOSTPRIJS
De opleiding is gratis voor studenten uit het TSO en BSO onderwijs door samenwerking met RTC Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

MEER INFORMATIE
Bert Vanderhallen
Tel: 089 69 20 30
bert@limtec.be
www.limtec.be