LIMTEC / ANTTEC-opleiding ism RTC
Lichtsturing DALI
DEZE OPLEIDING IS ENKEL VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN EN STUDENTEN

DOELSTELLING
  Een DALI verlichtingssturing leren in dienst stellen en monitoren
 

PROGRAMMA
  Wat is DALI?
  Verschil DALI – 1-10V systeem
  Overzicht DALI standaard IEC 62386
  Aansluit- en bekabelingvoorwaarden bij het in dienststellen van een DALI systeem.
  Verschillende manieren om deelnemers te adresseren uittesten
  In dienst nemen van een DALI stand-alone systeem
  Standaard functies van DALI: GROUPS, SCENES, QUERIES,…
  Mogelijkheden ontdekken van noodverlichting op DALI
  Monitoren van een DALI bus in een gebouwenbeheersysteem
 

VOORKENNIS
  Basiskennis van huishoudelijke elektriciteit
PRAKTISCH
Deze opleiding wordt ingepland in overleg met ANTTEC of LIMTEC.
 
Verwittig mij bij latere sessies
KOSTPRIJS
De opleiding is gratis voor studenten uit het TSO en BSO onderwijs door samenwerking met RTC Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

MEER INFORMATIE
Bert Vanderhallen
Tel: 089 69 20 30
bert@limtec.be
www.limtec.be