LIMTEC / ANTTEC-opleiding ism RTC
Machinerichtlijn risicoanalyse volgens EN-ISO 12100 en PL volgens EN-ISO 13849
DEZE OPLEIDING IS ENKEL VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN EN STUDENTEN

DOELSTELLING
  Opmaken van een risicoanalyse en berekenen van het performance level van het elektrische veiligheidscircuit
 

PROGRAMMA
  Beknopte inleiding wetgeving en normeringen
  Inleiding EN-ISO 12100
  Opmaken van een risicoanalyse van een bestaande demo machine
  Inleiding En-ISO 13849
  Ontwerpen van elektrische veiligheidscircuits voor de restrisico’s
  Berekenen van de PL met Pascal of Sistema software
 

VOORKENNIS
  Basiskennis schakeltechnieken
PRAKTISCH
Deze opleiding wordt ingepland in overleg met ANTTEC of LIMTEC.
 
Verwittig mij bij latere sessies
KOSTPRIJS
De opleiding is gratis voor studenten uit het TSO en BSO onderwijs door samenwerking met RTC Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

MEER INFORMATIE
Bert Vanderhallen
Tel: 089 69 20 30
bert@limtec.be
www.limtec.be