ANTTEC-opleiding OPEN AANBOD
Machineveiligheid: risico-inventarisatie en evaluatie
  DOELSTELLING

  De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is de basis van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van een onderneming en heeft als doel:

  Het verkrijgen van het inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico's waaraan de werknemers worden blootgesteld;
  Het op grond van de verkregen inzichten, formuleren van preventiemaatregelen om de risico's beheersbaar te maken.

  INHOUD

  Uitvoeren van een risicoanalyse volgens EN ISO 12100 en EN ISO 14121-2
  gebruik van normen
  geharmoniseerde normen
  oefening uitvoeren op bestaande machines

 
 
PRAKTISCH
Startdatum25 november 2021
Tijdvan 08:30 tot 16:30
Opleidingsuren8
PlaatsANTTEC
Berchem
 
Verwittig mij bij latere sessies
KOSTPRIJS
Medewerkers die behoren tot PC 111 en PC 209 uit de provincie Antwerpen moeten voor deze opleiding inschrijven via www.ftma.be

Gratis voor arbeiders en bedienden van bedrijven die behoren tot PC 111 en PC 209 uit de provincie Antwerpen

225 Euro excl. BTW per deelnemer voor arbeiders die behoren tot PC 111 en bedienden PC 209 uit andere provincies.

275 Euro excl. BTW per deelnemer voor arbeiders en bedienden uit andere sectoren.

De opleidingen die 32 uur of langer duren komen in aanmerking voor terugvordering van de loonkost via betaald educatief verlof.

De opleiding kan afgerekend worden door gebruik te maken van de KMO-portefeuille.

MEER INFORMATIE
Benny Siemons
Tel: 089 69 20 30
info@limtec.be
www.limtec.be