ANTTEC-opleiding OPEN AANBOD
VCA voor leidinggevenden
   
  Noodzakelijke voorwaarden:
  Voldoende kennis van de taal waarin de les gegeven wordt
   
  Doelstelling

  Met deze opleiding trachten we de kandidaten te sensibiliseren, een veilig gedrag te stimuleren en een onveilig gedrag af te remmen met de bedoeling het aantal arbeidsongevallen terug te schroeven.


  Doelgroep

  Alle operationeel leidinggevende medewerkers van een VCA (=veiligheid checklist aannemers) te certificeren of gecertificeerd bedrijf.

  Inhoud

  Een interactieve theoretische opleiding met voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor een constructieve discussie met een examen op het einde van de tweede dag.

  • Wetgeving: (grondbeginselen wetgeving, welzijn, preventiestructuren, voorlichting – opleiding – onthaal, medisch onderzoek, zorg voor derden, verschillende werkgevers op één werkplaats, inspectie/toezicht, milieuwetgeving, arbeidstijdenwetgeving, uitzendarbeid, Europese/nationale richtlijnen, CE-markering);
  • Gevaren, risico’s en preventie: (gevaar en risico, bronnen, preventie, risicobeheersing, risicoanalyse, actieplan, communicatie, werkvoorbereiding, risicovolle werkzaamheden);
  • Ongevallen: oorzaken en preventie: (begrippen, ongevallentheorie, achterliggende factoren, ongevallenpreventie, ongevallenbeleid, ongevallen/incidenten behandelen, registreren en onderzoeken);
  • Veiligheidsgedrag:(gedrag en veiligheid, gewenst gedrag, aanpak leidinggevende, beïnvloeden, observatie);
  • Taken, rechten, plichten en overleg: (verplichtingen werkgever, taken/rechten/plichten werknemer, leidinggevenden, werkplekinspecties, VGM – overleg, certificatie/veiligheidspaspoort/opleiding);
  • Procedures, instructies en signalering: (veiligheidsregels, voorlichting/instructie/opleiding, veiligstellen van werkplekken en installaties, vergunningen, signalering, markeringen);
  • Noodsituaties: (wat, bedrijfsnoodplan, hulpbronnen, bestrijding, bedrijfshulpverlening, evacuatie);
  • Gevaarlijke stoffen: (indeling en gevaren, vervoer, gezondheidseffecten, preventiemaatregelen, grenswaarden, etikettering/gevaarssymbolen/productinformatie, monitoring en medisch onderzoek, zuurstof, asbest, voorbeelden, lekken, biologische agentia, industriële gascilinders);
  • Brand en explosie: (ontstaan, bronnen, voorkomingsbeleid, invloed op mens en omgeving, soorten, blusprincipes en middelen);
  • Arbeidsmiddelen: (gevaren, preventiemaatregelen, vaste machines, elektrisch/pneumatisch handgereedschap, éénvoudig handgereedschap, hijswerktuigen, vorkheftruck, palletwagen);
  • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden: (lassen en branden, slopen, wand- en vloeropeningen, graafwerkzaamheden, werken op hoogte, besloten ruimte);
  • Elektriciteit en straling: (gevaren/risico’s, veiligheidsmaatregelen, kwalificaties, tijdelijk elektrisch materiaal, statische elektriciteit, straling);
  • Ergonomische werkplek: (systeem mens – werkomgeving, lawaai, trillingen, klimatologische omstandigheden, verlichting, lichamelijke en mentale belasting, tillen, zitten en staan);
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: (PBM) (omschrijving en gebruik, oog- en gelaatsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, hoofdbescherming, hand- en armbescherming, voet-en beenbescherming, lichaamsbescherming, valbescherming);
  • Wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie bedrijf uitzendorganisatie – uitzendkracht.
 
  Duur: 2 dagen
 
PRAKTISCH
Startdatum15 april 2024
vervolgt op16/04/2024
Tijdvan 08:30 tot 16:30
Opleidingsuren16
PlaatsANTTEC
Berchem
 
Verwittig mij bij latere sessies
KOSTPRIJS
LET OP: deelnemers werkend onder Paritair Comité 111 en 209 van bedrijfen in Antwerpen, Brussel, Brabant, O&W-Vlaanderen moeten inschrijven via het loopbaanfonds Mtech+ www.mtechplus.be.

360 Euro excl. BTW per deelnemer voor arbeiders en bedienden uit bedrijven die behoren tot Paritair Comité 111 en 209.

450 Euro excl. BTW per deelnemer voor bedrijven met arbeiders en bedienden uit andere sectoren.

De opleiding kan afgerekend worden door gebruik te maken van de KMO-portefeuille.

MEER INFORMATIE
Tel: 089 69 20 30
info@limtec.be