ANTTEC-opleiding OPEN AANBOD
BA4 Veilig werken aan elektrische installaties (niet elektrisch geschoolden)
DOELSTELLING
  Iedereen die werken uitvoert aan of in de omgeving van elektrische installaties :
  • bewust maken van de gevaren en de risico’s verbonden aan deze werken
  • motiveren om de noodzakelijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

  De inhoud van deze cursus is beperkt tot op een bepaald niveau, d.w.z. de werkgever dient te bepalen :
  • welke activiteiten u als BA4 wel en niet mag uitvoeren
  • onder welke omstandigheden u bepaalde activiteiten mag uitvoeren
  • welke de collectieve beschermingsmiddelen (CBM) zijn die moeten genomen worden
  • welke de periodiciteit is voor een heropfrissing van de voorschriften
  • wat de geldigheidsduur is van de toegekende code BA4
 

PROGRAMMA
  Doel
  Wet van Ohm
  Artikel 31 AREI
  • troomvloeiing door het menselijk lichaam (elektrisering – elektrocutie)
  • gevaar voor verbranding ten gevolge van een vlamboog (kortsluiting)
  • gevaar voor lichamelijk letsel en schade aan de installatie
  • Amerikaanse proeven
  • relatieve conventionele veiligheidspanning
  • samenvatting
  Reglementeringen en regels van goed vakmanschap
  • toelichting
  • Wettelijke verplichtingen van eigenaar, werkgever en werknemer
  • Artikel 47 AREI
  • AREI; ARAB, CODEX, Europese wetgeving
  • besluiten
  Belangrijke AREI artikels
  • artikels 5-6-7
  • isolatieweerstand (Art. 20)
  • Artikel 101
  • Artikels 84-226-277 AREI
  • schakelaars : scheiding – onderbreking om mechanisch onderhoud mogelijk te maken – elektrische noodonderbreking
  Praktische tips
  • spanning
  • isolatie
  • kortsluiting : algemeenheden – vervangen van smeltveiligheden – herwapenen van DSI’s of automaten
  • kort- en afschakelvermogen : automaten – smeltveiligheden
  • veilig elektrische installaties (vingerveilig)
  Isolatie in verband met bescherming tegen elektrische schokken (Art. 30)
  • isolatie
  • basisisolatie
  • dubbele isolatie
  • versterkte isolatie
  • totale isolatie
  • bijkomende isolatie
  • klassen van elektrisch materiaal
  Netsystemen
  • passieve maatregelen
  • actieve maatregelen
  algemene voorschriften na te leven door personen
  • waarschuwingsborden tegen de gevaren van elektrische installaties (Art. 261)
  • Verbodsborden (Art. 262)
  • Inlichtingenborden (Art. 263)
  • Verbodsbepalingen (Art. 265)
  • Art. 266 AREI – beknopte samenvatting : Toepassingsgebied en definities - Algemene voorschriften (Art. 266.03) Exploitatiewerkzaamheden (Art. 266.04) - Werkprocedures
 

VOORKENNIS
  geen
PRAKTISCH
Startdatum3 november 2021
Tijdvan 08:30 tot 16:30
Opleidingsuren8
PlaatsANTTEC
Berchem
 
Verwittig mij bij latere sessies
ALLE SESSIES
03/11/2021Berchem
KOSTPRIJS
Arbeiders en bedienden werkend onder PC111 en PC209 uit Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant, O&W-Vlaanderen moeten voor deze opleiding inschrijven via de website www.mtechplus.be. Zo kunnen zij gratis deelnemen aan de opleiding.

175 Euro excl. BTW per deelnemer voor arbeiders die behoren tot PC 111 en bedienden PC209 uit andere provincies.

225 Euro excl. BTW per deelnemer voor arbeiders en bedienden uit andere sectoren.

De opleiding kan afgerekend worden door gebruik te maken van de KMO-portefeuille.

MEER INFORMATIE
Benny Siemons
Tel: 089 69 20 30
info@limtec.be
www.limtec.be