CLOSECYCLE: kringlopen sluiten met producten uit biologische reststromen op regionaal niveau
01/01/2024 - 31/12/2027
ReGreeneration: bouwen aan groene, veerkrachtige en sociaal inclusieve slimme steden
01/01/2024 - 31/12/2027
Grensoverschrijdende kennisuitwisseling rond het gebruik van biostimulanten
01/01/2024 - 31/12/2024
Duurzame monitoring en beheersing van belangrijke bodemplagen in de openlucht sierteelt
01/12/2023 - 30/11/2027
HERMEST: toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet-grondgebonden teelten
01/12/2023 - 30/11/2027
ALTER-PEAT: alternatieven voor veen in zachtfruitteelt, champignonteelt en sierteelt
01/11/2023 - 31/10/2027
Pathogene bodemschimmels bij biologische snijbloemen
15/02/2023 - 31/12/2024
Flower4Trees: bloemenmengsels als win-winsituatie voor biodiversiteit ťn teler bij vollegrondsboomkwekerij
01/02/2023 - 31/12/2024
Duurzaam watergebruik bij sierteelt op containervelden
01/01/2023 - 31/12/2024
Gebruik van mest van kalveren als alternatief voor kunstmest in de sierteelt
01/01/2023 - 31/12/2024
Seizoensoptimalisatie in biologische bloementeelt versterkt lokale afzet
01/01/2023 - 30/04/2024
Praktijkproeven Kamerplanten
01/01/2023 - 31/12/2023
Praktijkproeven Boomkwekerij
01/01/2023 - 31/12/2023
Praktijkproeven Perkplanten en Potchrysanten
01/01/2023 - 31/12/2023
Praktijkproeven Snijbloemen
01/01/2023 - 31/12/2023
Praktijkproeven Azalea en Rhododendron
01/01/2023 - 31/12/2023
Praktijkproeven Knolbegonia
01/01/2023 - 31/12/2023
GreenSupport: kenniscentrum voor klimaatbestendig en biodivers groen
01/01/2023 - 31/12/2025
Florlog: optimalisatie van de logistiek in de sierteelt door samenwerking en doorgedreven digitalisering
01/10/2022 - 30/09/2025
Sierteelt schakelt niveau hoger
01/09/2022 - 31/08/2026
Beheer en (her)introductie van ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen
01/09/2022 - 31/08/2025
Opmaak database voor een Teeltkalender Biobloemen
15/02/2022 - 31/12/2023
RE-PEAT: hergebruik van teeltsubstraten voor een circulaire tuinbouw
01/01/2022 - 31/12/2023
Siertelers en Keten Sterk
01/01/2022 - 31/12/2023
Biodivers groen: klimaatrobuust en budgetvriendelijk
01/01/2022 - 30/06/2024
RFID in de boomkwekerij
01/01/2022 - 31/12/2023
OrnAqua: een nieuw referentiekader voor irrigatie voor efficiŽnter watergebruik in de openluchtsierteelt
01/12/2021 - 30/11/2025
GeÔntegreerde beheersing van plantenparasitaire nematoden in de boomkwekerij en aardappelteelt met wakkere planten
01/12/2021 - 30/11/2025
VirVrijUit: evaluatie en optimalisatie van een nieuwe detectiestrategie voor virussen en bacteriŽn in boomkwekerij
01/09/2021 - 31/08/2025
Enerpedia: sensibilisatie en advisering rond energie
01/09/2021 - 31/08/2026
IPM in de sierteelt: Future Proof
01/07/2021 - 30/06/2023
Alertseed: onderzoek naar de introductie van pathogene schimmels via coniferenzaden
01/07/2021 - 31/12/2023
Verhogen weerbaarheid sierteeltbedrijven door verruiming afzetperiode en consumentgerichte productie
01/07/2021 - 30/06/2023
Landbouw investeert in landschap en klimaat
01/07/2021 - 31/12/2022
Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw
01/07/2021 - 31/12/2023
NEMAFAGUS: fytosanitaire status en epidemiologie van de beukenbladziekte in BelgiŽ
01/06/2021 - 31/05/2023
Combinatieteelten: mogelijkheden in de biologische bloementeelt
15/02/2021 - 31/12/2022
Innovatieve ziekte- en plaagbeheersing in de openlucht sierteelt
01/01/2021 - 31/12/2024
WonderWalls: de toepassing van groene gevels ondersteunen
01/10/2020 - 30/09/2022
Ontwikkeling van een herbicide-arme onkruidbeheersing in de meerjarige fruit- en sierteelt
01/03/2020 - 28/02/2022
First Flush: nutriŽntenafvoer bij grondloze openlucht sierteelt
01/03/2020 - 28/02/2022
Verruimen afzetperiode bij biobloemen door maatregelen op het veld en aanpassingen aan het assortiment
15/02/2020 - 31/12/2021
Naar een efficiŽnt waterbeheer met groenzones
01/01/2020 - 31/12/2022
Smart Growers: slimme automatisatie, robotisatie en ICT-toepassingen voor boomkwekerij, asperge en blauwe bes
01/10/2019 - 30/09/2022
Beware & Note: ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle opsporing en melding van plantschadelijke organismen in BelgiŽ
01/07/2019 - 30/04/2021
SOS Buxusmot: sensibilisering rond het monitoren en beheersen van de buxusmot (Cydalima perspectalis) in Vlaanderen
01/04/2019 - 31/03/2020
Cross-sectorale uitrol van de EVA-app in de plantaardige sector
15/03/2019 - 31/03/2022
Invloed van een beredeneerde irrigatie op de kwaliteit en houdbaarheid van biobloemen
15/02/2019 - 31/12/2020
SoilCom: compost op maat voor een duurzame bodem
01/02/2019 - 30/06/2023
Atmo-Flor: bewaartechnologieŽn voor behoud van kwaliteit doorheen de sierteeltketen
01/01/2019 - 31/12/2022
Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument
01/11/2018 - 30/04/2021
Bi-o-ptimal@work: duurzaam telen via lokale additieven met verhoogd microbieel leven
01/10/2018 - 30/09/2022
NUTRIMAN: thematisch netwerk rond nutriŽntenmanagement en -hergebruik
01/10/2018 - 30/09/2021
S.O.Spuistroom: Slim Omgaan met Spuistroom
01/02/2018 - 30/04/2020
Afdeling Groen: professionele groenvoorziening voor een duurzame bebouwde omgeving
01/01/2018 - 31/12/2022
ReGrow4C: hergebruik van teeltsubstraten voor een circulaire (sier)teelt
18/12/2017 - 31/10/2019
SmartGreen: naar een groenere glastuinbouwproductie in de Noordzeeregio door gebruik van 'big data' en eco-innovatief energieverbruik
01/09/2017 - 30/06/2023
Bio4safe: gebruik van biostimulanten en innovatieve meetsensoren om water- en nutriŽntenverbruik te verminderen
01/08/2017 - 30/04/2022
NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriŽnten uit drainwater
01/03/2017 - 30/06/2023
Beheersing van wolluisproblemen in de sierteelt binnen een IPM-systeem
01/01/2017 - 31/12/2020
Green-Air: uitwisseling van groene kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht
01/10/2016 - 30/09/2018
Telen met inzicht
01/07/2016 - 30/06/2018
UNIFORCE: toepassen van IPM-strategieŽn om plaagmijten te bestrijden in bessen, zachtfruit en houtige sierplanten
30/05/2016 - 29/05/2018
Naar een duurzame stikstofbemesting in de sierteelt met oog voor plantkwaliteit en milieu
01/01/2016 - 31/12/2019
FERTINNOWA: kennisuitwisseling van innovatieve technieken voor een duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten
01/01/2016 - 31/12/2018
Sense-IT: evaluatie van nieuwe sensortechnologie voor energie- en innovatieve teeltoptimalisatie
01/10/2015 - 30/09/2019
Groen Bouwen: groene gevels voor duurzame gebouwen en steden
01/09/2015 - 31/08/2019
Monitoring in de glastuinbouw: hťt basisinstrument voor efficiŽnte geÔntegreerde bestrijding
01/02/2015 - 31/01/2017
Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van plantkwaliteit
01/10/2012 - 30/09/2018