OrnAqua: een nieuw referentiekader voor irrigatie voor efficiŽnter watergebruik in de openluchtsierteelt
IPM in de sierteelt: Future Proof
Alertseed: onderzoek naar de introductie van pathogene schimmels via coniferenzaden
Verhogen weerbaarheid sierteeltbedrijven door verruiming afzetperiode en consumentgerichte productie
Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw
NEMAFAGUS: fytosanitaire status en epidemiologie van de beukenbladziekte in BelgiŽ
Combinatieteelten: mogelijkheden in de biologische bloementeelt
Innovatieve ziekte- en plaagbeheersing in de openlucht sierteelt
Praktijkproeven Boomkwekerij
Praktijkproeven Knolbegonia
Praktijkproeven Azalea en Rhododendron
Praktijkproeven Snijbloemen
Praktijkproeven Perkplanten en Potchrysanten
Praktijkproeven Kamerplanten
WonderWalls: de toepassing van groene gevels ondersteunen
Ontwikkeling van een herbicide-arme onkruidbeheersing in de meerjarige fruit- en sierteelt
First Flush: nutriŽntenafvoer bij grondloze openlucht sierteelt
Verruimen afzetperiode bij biobloemen door maatregelen op het veld en aanpassingen aan het assortiment
Naar een efficiŽnt waterbeheer met groenzones
Smart Growers: slimme automatisatie, robotisatie en ICT-toepassingen voor boomkwekerij, asperge en blauwe bes
Beware & Note: ontwikkeling van een systeem voor bewustmaking, snelle opsporing en melding van plantschadelijke organismen in BelgiŽ
SOS Buxusmot: sensibilisering rond het monitoren en beheersen van de buxusmot (Cydalima perspectalis) in Vlaanderen
Cross-sectorale uitrol van de EVA-app in de plantaardige sector
Invloed van een beredeneerde irrigatie op de kwaliteit en houdbaarheid van biobloemen
SoilCom: compost op maat voor een duurzame bodem
Atmo-Flor: bewaartechnologieŽn voor behoud van kwaliteit doorheen de sierteeltketen
Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument
Bi-o-ptimal@work: duurzaam telen via lokale additieven met verhoogd microbieel leven
NUTRIMAN: thematisch netwerk rond nutriŽntenmanagement en -hergebruik
S.O.Spuistroom: Slim Omgaan met Spuistroom
Afdeling Groen: professionele groenvoorziening voor een duurzame bebouwde omgeving
ReGrow4C: hergebruik van teeltsubstraten voor een circulaire (sier)teelt
Enerpedia: sensibilisatie en advisering rond energie
SmartGreen: naar een groenere glastuinbouwproductie in de Noordzeeregio door gebruik van 'big data' en eco-innovatief energieverbruik
Bio4safe: gebruik van biostimulanten en innovatieve meetsensoren om water- en nutriŽntenverbruik te verminderen
NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriŽnten uit drainwater
Beheersing van wolluisproblemen in de sierteelt binnen een IPM-systeem
Green-Air: uitwisseling van groene kennis voor een gezondere binnen- en buitenlucht
Telen met inzicht
UNIFORCE: toepassen van IPM-strategieŽn om plaagmijten te bestrijden in bessen, zachtfruit en houtige sierplanten
Naar een duurzame stikstofbemesting in de sierteelt met oog voor plantkwaliteit en milieu
FERTINNOWA: kennisuitwisseling van innovatieve technieken voor een duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten
Sense-IT: evaluatie van nieuwe sensortechnologie voor energie- en innovatieve teeltoptimalisatie
Groen Bouwen: groene gevels voor duurzame gebouwen en steden
Monitoring in de glastuinbouw: hťt basisinstrument voor efficiŽnte geÔntegreerde bestrijding
Kennisgedreven sturing van plantfysiologische processen in de sierteelt ter bevordering van plantkwaliteit