info
OVER DEZE APP

    U bevindt zich hier: Home > info

Over deze app - versie 3.0.0


Met de ‘PCS Ziekten en Plagen' app herken je als boomteler of groenvoorziener gemakkelijk zelf ziekten, plagen en nuttigen op bomen en sierplanten. Zo stel je een juiste diagnose, de basis voor een geslaagde gewasbescherming. Voor meer informatie over de app, zie www.pcsierteelt.be/waarschuwingssysteem.

De aanvulling van de nuttigen kwam tot stand binnen het project 'Online herkennen van nuttige insecten via uitbreiding van de 'PCS Ziekten en Plagen app', uitgevoerd door PCS en gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen. De informatie is gebaseerd op de Veldgids 'Nuttige insecten & roofmijten, ontwikkeling & kenmerken', samengesteld door HoGent en PCS en uitgegeven door de provincie Oost-Vlaanderen.

De aanvulling van de quarantaine organismen kwam tot stand binnen het project 'Beware & Note', uitgevoerd door PCS, ILVO en Natuurpunt en gefinancierd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Auteur: Waarnemings- & Waarschuwingssysteem, Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)
Verantwoordelijke uitgever: Bruno Gobin (PCS), Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen, België, info@pcsierteelt.be, +32 (0)9 353 94 94

© Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) - Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden
Door deze databank te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Data, teksten, illustraties evenals de lay-out en functionaliteiten uit deze databank mogen nooit, geheel of gedeeltelijk, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van PCS. PCS streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.
De databank wordt gebruikt voor het herkennen van ziekten en plagen. Maar PCS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verkeerd handelen op grond van informatie uit de databank. Bij twijfel vragen we leden van het Waarschuwingssysteem steeds om bij gevonden ziekten en plagen advies of een stalenonderzoek te vragen.
Over het Waarnemings- & Waarschuwingssysteem (PCS) | Over deze app en gebruiksvoorwaarden
© Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) | Privacyverklaring en cookiebeleid - Alle rechten voorbehouden