INFO

   Home > zoeken op plant > > Zwarte bonenluis

Zwarte bonenluis

Aphis fabae

 Type: Insect

  Beschrijving
 
Ei
In het najaar legt de zwarte bonenluis doorzichtige, langwerpige eieren bij de knoppen van de winterwaardplanten. Na ca. drie dagen kleuren deze eieren zwart.
 
Larve - Adult
De zwarte bonenluis is een middelgrote, gedrongen luis van 1,5 tot 3,1 mm lang. De bladluizen zijn mat zwart en soms olijfgroen met duidelijk zichtbare wasafzettingen (een zestal witte streepjes) op het achterlijf. De antennen zijn veel korter dan het lijfje, de syphonen zijn donker en langer dan de staart. Op de rug zijn vaak donkere vlekken te zien die ter hoogte van de syphonen donkere dwarsbanden vormen.

  Schadebeeld
De zwarte bonenluis is een polyfage soort die veel voorkomt in binnen- en buitenteelten. Vroeg in het voorjaar veroorzaakt deze luis op de winterwaardplant krulling van het blad en jonge scheuten. Op de zomerwaardplant tast deze luis naast de bladeren ook bloemknoppen en bloemstelen aan. Vervuiling door honingdauw kan aanleiding geven tot de ontwikkeling van roetdauwschimmels.

  Cyclus
In het voorjaar ontluiken uit de wintereieren vleugelloze bladluizen (stammoeders), die op ongeslachtelijke wijze op hun beurt een tweede generatie van vleugelloze bladluizen doen ontstaan. De derde generatie bladluizen is gevleugeld en migreert naar struiken en kruidachtige planten (mei-juni). Op deze planten ontstaan dan de snelgroeiende kolonies van de zwarte bonenluis. Wanneer een bladluiskolonie op een plant te groot wordt, ontvluchten gevleugelde exemplaren de kwijnende plant om elders nieuwe kolonies te stichten. In het najaar ontstaat een generatie van mannelijke en vrouwelijke exemplaren, die naar de winterwaardplanten terugkeert en daar zullen de vrouwtjes, na paring, de wintereitjes afzetten.

  Bestrijding
Vroeg in het voorjaar bestrijden met een contactmiddel, later in het seizoen kan een systemisch middel worden ingezet. Gedurende de zomer komen er ook verschillende natuurlijke vijanden voor. Een sterke waterstraal of een hevige stortbui kan ook een deel van de populatie vernielen. Omdat het hier gaat over een zeer polyfage soort (vele waardplanten) is het niet evident deze parasiet volledig uit het bedrijf te bannen. In de zomer komen ook gevleugelde generaties voor die zich snel kunnen verplaatsen naar verschillende gewassen en daar schade aanrichten. In beschutte teelten kunnen natuurlijke vijanden worden uitgezet.

  Waardplanten
Amelanchier, Campsis, Caryopteris, Catalpa, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Enkianthus, Euonymus, Forsythia, Fuchsia, Hedera, Hibiscus, Hydrangea, Hypercium, Ilex, Itea, Laburnum, Magnolia, Pachysandra, Philadelphus, Photinia, Pieris, Prunus, Pyrus, Rosa, Salix, Sorbus, Spiraea, Stranvaesia, Tamarix, Vaccinium, Viburnum
De winterwaardplanten zijn o.a. Euonymus europaeus, Philadelphus en Viburnum opulus. De zomerwaardplanten zijn verschillende kruidachtige gewassen zoals bonen, bieten, tabak, Spirea, distel, zwarte nachtschade en diverse heesters. Soms komt de zwarte bonenluis voor op appel en peer. In serres kan ze schade aanrichten bij o.a. Chrysanthemum.

Momenteel ben je niet ingelogd als lid van Viaverda. Leden kunnen meerdere foto’s per stadium en het beeld van de cyclus bekijken en krijgen meer info. Samen met andere ledentools kunnen ze zo doelgericht ingrijpen bij waargenomen ziekten en plagen, nog voor schade is aangericht.Daar het onmogelijk is om van een parasiet op elke plant een foto weer te geven, wordt de meest representatieve foto getoond.
Over het Waarnemings- & Waarschuwingssysteem | Over deze app en gebruiksvoorwaarden
Viaverda | Privacyverklaring en cookiebeleid - Alle rechten voorbehouden